Tiskové zprávy
Vydáno: 30. 1. 2015

GA ČR mění podmínky pro rodiče ve vědě: dlouhodobá snaha NKC – ženy a věda nese ovoce

Vláda na svém středečním zasedání schválila upravené podmínky pro tzv. juniorské granty Grantové agentury ČR. Ty znamenají především pozitivní změnu v přístupu k vědkyním a vědcům s rodičovskými povinnostmi. Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR dlouhodobě kritizuje nastavení pravidel soutěží o podporu výzkumu z veřejných prostředků, které transparentně neřeší situaci souběhu rodičovství a řešení výzkumného grantu.

Marcela Linková

Vláda na svém středečním zasedání schválila upravené podmínky pro tzv. juniorské granty Grantové agentury ČR.[1] Ty znamenají především pozitivní změnu v přístupu k vědkyním a vědcům s rodičovskými povinnostmi. Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR dlouhodobě kritizuje nastavení pravidel soutěží o podporu výzkumu z veřejných prostředků, které transparentně neřeší situaci souběhu rodičovství a řešení výzkumného grantu.[2] „Díky spolupráci s oddělením rovnosti žen a mužů Úřadu vlády jsme mohly připomínkovat nové nastavení juniorských grantů a řada našich připomínek byla vypořádána pozitivně. Je to bezesporu velký úspěch nejen pro nás, ale především pro všechny rodiče z řad vědkyň a vědců,“ říká Marcela Linková, Ph.D., vedoucí NKC – ženy a věda.

Tzv. juniorské granty jsou určeny pro vynikající vědkyně a vědce na začátku profesní dráhy a jejich cílem je podpořit vznik nových vědeckých týmů, které řešitelé a řešitelky grantu povedou. NKC – ženy a věda od vzniku juniorských grantů upozorňovalo na problematické nastavení podmínek účasti v soutěži, které znevýhodňovalo osoby s rodičovskými povinnostmi, především vědkyně. „Podobně jako v případě již zrušených postdoktorských grantů, jejichž diskriminující povahu potvrdil na základě našeho podání v roce 2013 ombudsman Pavel Varvařovský,[3] i zde byla kritéria nastavena neférově, a měla dokonce ještě silnější negativní dopad na vědkyně a vědce s rodičovskými povinnostmi,“ komentuje věc Marcela Linková. NKC – ženy a věda proto v březnu minulého roku – po zveřejnění pravidel – Grantové agentuře ČR adresovalo otevřenou výzvu ke změně pravidel juniorských grantů, k níž se připojilo na osm stovek osob z řad akademické veřejnosti, včetně vedení výzkumných institucí, vysokých škol, předsednictva České konference rektorů, i ze světa politiky.[4] „Nyní došlo k narovnání podmínek pro osoby s rodičovskými povinnostmi a my se budeme soustředit na další palčivá témata, která se týkají postavení žen v české vědě. Jako velký problém se jeví například nezveřejňování statistik o úspěšnosti žen a mužů v grantových soutěžích, běžné u zahraničních grantových agentur, nebo absence strategického řešení nízkého zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a expertních panelech,“ uzavírá Linková.

Kontakt:
Marcela Linková, Ph.D.
vedoucí NKC – ženy a věda, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
marcela.linkova@soc.cas.cz

 

Nová pravidla juniorských grantů:

  • ruší věkovou hranici pro účast v soutěži, jež znevýhodňovala především vědkyně, které odcházely na rodičovskou dovolenou (nahrazeno požadavkem doby 8 let po získání Ph.D. bez doby strávené na mateřské a rodičovské)
  • bylo umožněno rozdělit požadovanou půlroční stáž na dvě (v odůvodněných případech lze udělit výjimku z absolvování stáže). Výzkumy jasně ukazují, že mobilita vědkyň s dětmi je z důvodu jejich pečovatelských povinnosti velmi omezená, a v ČR patří dokonce mezi nejnižší v Evropě.[5]
  • zavádí nárok na znovuzískání řešitelství grantu po návratu z mateřské či rodičovské, a zajišťuje tak, že vědkyně/vědec může vysoutěžený projekt také dokončit.

 

[1] http://www.zenyaveda.cz/files/ombudsman-redigovano-web-final.pdf.
[2] http://www.zenyaveda.cz/menime-vedu/otevrena-vyzva-ga-cr-ve-veci-gendero....
[3] http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/pavel-belobradek/ak....
[4] http://www.zenyaveda.cz/menime-vedu/rodicovstvi-a-granty/.
[5] http://www.zenyaveda.cz/novinky/o-mezinarodni-akademicke-mobilite.