Tiskové zprávy
Vydáno: 3. 11. 2017

Genderový výzkum hýbe světem. A co u nás?

Praha, 2. listopadu 2017 – Na letošním Týdnu vědy a techniky Akademie věd, největším vědeckém festivalu v České republice, uspořádá NKC — gender a věda debatu o genderové perspektivě ve výzkumu a veřejných politikách Genderový výzkum hýbe světem.

„Byť je u nás genderový výzkum často vnímán jako import ideologie z USA, případně z Bruselu, je z výzkumů, které probíhají už několik desítek let, zřejmé, že genderová dimenze je pro porozumění sociální realitě a pro veřejné politiky naprosto klíčová. V České republice ale tyto výzkumy často ignorujeme, a to jak ve veřejné diskuzi, tak do značné míry v akademické obci. Přitom přínosné a důležité výzkumy se dělají i u nás. O co přicházíme jako společnost, když náš zrak zastiňuje genderová slepota?“ říká Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda.

Přijďte diskutovat s vědkyněmi na poli genderových a feministických studií o tom, proč se genderovému výzkumu daří lépe v zahraničí, co nám genderové brýle umožňují vidět a o co v důsledku přichází česká veřejná politika i společnost jako celek.

Debata se bude konat 6. listopadu od 19,00 v Kavárně Galerie Langhans.

Diskutovat budou:

Libora Oates-Indruchová | University of Graz Profesorka na katedře sociologie, zaměřuje se na genderovou kulturu a československou společnost pozdního socialismu. Vystudovala literaturu a kulturu na Univerzitě v Lancasteru ve Velké Británii, habilitovala v oblasti literárních a kulturních studiích na univerzitě v Szegedu v Maďarsku. V rámci doktorských studií se věnovala genderovým studiím na Středoevropské univerzitě v Maďarsku.

Kateřina Krulišová | Metropolitní univerzita Praha Působí na Katedře bezpečnostních studií na Metropolitní univerzitě v Praze. Zaměřuje se na gender v mezinárodních vztazích, mezinárodní bezpečnost, kritická bezpečnostní studia, kritické stádium terorismu a technologické trendy v ochraně obyvatel. Doktorské studium absolvovala na Filosofické fakultě Nottingham Trent University ve Velké Británii.

Tereza Krobová | Univerzita Karlova Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze, nyní ve stejném oboru pokračuje na doktorském studiu. Je editorka české verze European Journalism Observatory. Věnuje se popkultuře, genderovým studiím, subkulturám a herním studiím. Ve své disertační práci zkoumá genderové aspekty hraní počítačových her.

Moderovat bude:

Marcel Kraus | Technologická agentura ČR Vystudoval hudební vědu a ekonomii na Univerzitě v Lipsku. Je absolventem pedagogické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni a Konzervatoře v Praze. V TA ČR se zabývá podporou inovačního potenciálu společenských a humanitních věd včetně umění a je zodpovědný za prosazování rovných příležitostí.

Vstup je zdarma. Na akci se není třeba předem registrovat.

V případě zájmu o rozhovor či více informací, kontaktujte Naďu Strakovou nada.strakova(et)soc.cas.cz nebo 731 450 719.