Z médií
Vydáno: 12. 3. 2019

Hašková: "V zemích střední a východní Evropy bude stoupat bezdětnost"

Socioložka Hana Hašková z oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR komentovala aktuální prognózu Českého statistického úřadu (ČSÚ) ohledně intenzity plodnosti Češek.

ČSÚ nedávno vydal zprávu, podle které v Česku přibývá bezdětných žen: v generaci, která dospívala za Husáka, nemělo dítě pouze 5 až 7 % žen, u dnešních třicátnic a čtyřicátnic se čeká 16 až 18 % bezdětných. Podle Haškové bude v zemích střední a východní Evropy bezdětnost stoupat. „Přibývá také lidí, kteří si pořizují pouze jedno dítě," komentuje data pro iRozhlas.cz.

18% bezdětnost však není v novodobé české historii nic neobvyklého. Sama Hašková ve své knize Fenomén bezdětnosti popsala situaci z období přelomu 19. a 20. století, kdy se bezdětnost pohybovala kolem 20 %. Podle jejích zjištění „tato situace nebyla v Evropě ničím neobvyklým a v Rakousku dosahovala trvalá bezdětnost dokonce více než třiceti procent“.

Na rozdílu mezi extrémně nízkou mírou bezdětnosti za Husáka a dnešní, rostoucí bezdětností se velkou měrou podílí rostoucí vzdělanost žen, kdy se za posledních bezmála třicet let změnil poměr vysokoškolsky vzdělaných žen v produktivním věku z 8 % na 25 %. Je nasnadě, že nejčastějším důvodem pro odkládání těhoteství jsou tedy větší možnosti seberealizace vzdělanějších žen. Jinými slovy kariéra.

Dítě má na kariérní dráhy zásadní vliv a je zároveň jednou z důležitých příčin rozdílu mez příjmy mužů a žen. Statistikám pochopitelně nepomáhá špatná dostupnost jeslí a školek, menší nabídka pozic s částečným pracovním úvazkem nebo minimální podíl otců na rodičovské dovolené.

Svoji roli hrají také kulturní rozdíly. „Za socialismu se očekávalo, že se žena stane matkou do 25. roku života, a většina žen to také naplnila,“ vysvětluje Hašková. Jak upozorňuje iRozhlas.cz, v postkomunistických zemích byl ještě v roce 1999 obecně vyšší počet těch, kteří souhlasili s výrokem, že dítě je naplněním života (v Česku 61 %, v Lotyšsku 89 %, nejméně to bylo v Nizozemsku – 5 %). „Dnes naopak očekáváme, že do 25. roku dítě mít nebudete,“ doplňuje socioložka a upozorňuje na jinou, stále platnou normu: „Máme skupinu lidí, kteří se nikdy rodičem stát nechtěli, ale nedokážou odolat tlaku společnosti. V české společnosti je poměrně obtížné překonat normu, že mít dítě je normální. Odmítnutí rodičovství u nás není jednoduché.

Celý článek si můžete přečíst na webu iRozhlas.cz.

Související publikace: