Ostatní
Vydáno: 5. 5. 2016

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v minulém roce prošel, stejně jako ostatní pracoviště AV ČR, hodnocením výzkumné a odborné činnosti. Jeho výsledky jsou nyní k dispozici.

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010-2014

Jak stojí v dokumentu Základní principy hodnocení – výzkumně orientovaná pracoviště, který vydala AV ČR, "jedním z nejdůležitějších úkolů vedení AV ČR a pracovišť AV ČR je trvalý důraz na zvyšování kvality vědecké a odborné činnosti, zapojování pracovišť do mezinárodní vědecké činnosti a kvalitní naplňování dalších funkcí AV ČR daných příslušnými legislativními předpisy. Ke zjištění úrovně řešení tohoto úkolu organizuje vedení AV ČR pravidelné hodnocení svých pracovišť od počátku existence AV ČR v roce 1993. Tato hodnocení slouží mj. k diferencovanému institucionálnímu financování pracovišť. Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 se provádí na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Je podkladem pro naplnění ustanovení § 7, odst. 7 tohoto zákona: 'Poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik, které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní.'".

Hodnocení probíhalo v roce 2015 a soustředilo se na léta 2010-2014. Mezinárodní komise složená z odborníků z různých sociálněvědních oborů nejprve v první fázi hodnotila rozsáhlé množství dokumentů, ve druhé fázi potom navštívila i náš ústav, aby se seznámila s jednotlivými výzkumnými týmy a infrastrukturní činností, kterou náš ústav zajišťuje v rámci tuzemské i mezinárodní sociologické obce. Výsledky za jednotlivá pracvoviště AV ČR jsou nyní k dispozci na webu AV ČR, případně je možné si je stáhnout přímo pod tímto odkazem.

Ilustrace: freeimages.com