Z médií
Vydáno: 11. 7. 2011

ihned.cz: Americký sociolog má popsat korupci v Česku. Od vlády na to dostal grant.

Michael L. Smith s pomocí šestimilionového grantu od české vlády chce popsat úplatkářský systém v Česku. Zaměřil se i na financování politických stran.

„Jsem si jistý, že část problémů s korupcí je způsobená tím, že se jí nikdo do hloubky nevěnuje, že nejsou zpracované kvalitní expertizy a kvalitní výzkumy,“ říká pětatřicetiletý politolog a sociolog Michael L. Smith, který působí v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR.

 

Více v Hosdpodářských novinách ze 7. července 2011 a nebo zde:

http://zpravy.ihned.cz/c1-52245650-americky-sociolog-ma-popsat-korupci-v-cesku-od-vlady-na-to-dostal-grant