Nové publikace
Vydáno: 12. 1. 2012

Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech

Zdeněk R. Nešpor – Anna Kopecká

Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech je vůbec první oborovou encyklopedií žijících osobností české sociologie, demografie, sociální antropologie, sociální ekologie, sociální filosofie, sociální psychologie, sociálních dějin, sociální geografie, sociální politiky a dalších příbuzných oborů. Cílem díla je poskytovat informace o profesionálním i soukromém životě a díle badatelů v uvedených oborech, pomoci v orientaci studentům a dalším zájemcům o tyto obory a v neposlední řadě poskytovat informace médiím a představitelům decisní sféry. Do encyklopedie je zahrnuto 213 osobních hesel a 28 hesel institucí.

 

 

 

Zdeněk R. Nešpor – Anna Kopecká (eds.): Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech. Praha 2011: Sociologické nakladatelství + Sociologický ústav AV ČR, 362 s. ISBN 978-80-7419-051-3.

 

Distribuce knihy Nakladatelství SLON.

 

Připojené obrázky