Z médií
Vydáno: 5. 12. 2018

Klímová Chaloupková: "Odchod mladých lidí od rodičů je součástí širšího procesu přechodu do dospělosti"

Socioložka Jana Klímová Chaloupková odpovídala časopisu Studenta na téma "mamahotelů".

Ilustrace: Studenta

Naše kolegyně z oddělení Hodnotových orientací ve společnosti v tištěném prosincovém čísle časopisu Studenta zdůrazňuje, že odchod mladých lidí od rodičů je třeba chápat jako součást širšího procesu přechodu do dospělosti.

"Jde o sérii dílčích přechodů, jejichž společným jmenovatelem je posun od ekonomické závislosti na rodičích k ekonomické nezávislosti a posun od orientační rodiny k založení vlastní rodiny (resp. vlastní domácnosti). Součástí takového přechodu je i ukončení studia, vstup do prvního zaměstnání, začátek prvního partnerského soužití či založení rodiny. Odchod od rodičů ale můžou ovlivňovat i další faktory, jako je ekonomická situace rodičů, rodinné vztahy, počet sourozenců nebo třeba rozvod rodičů,“ vysvětluje.

Český průměr je přitom lehce nad průměrem EU, který je 26 let. Podle Klímové Chaloupkové je odchod od rodičů nejčastěji spojen s počátkem partnerského soužití, z čehož vyplývá, že později "z domu" odcházejí zpravidla mladí muži, protože ženy bývají ve vztahu v průměru mladší než muži.

Zajímavostí je, že čím severněji v Evropě se nacházíme, tím je odchod mladých lidí od rodičů dřívější, a naopak, v jižních evropských zemích je obvyklejší, že spolu žije v jednom domě více generací. Klímová Chaloupková potvrzuje, že skandinávský model se vyznačuje "dřívějším odchodem od rodičů, odkladem založení rodiny do vyššího věku a častou kombinací studia a zaměstnání". Dobré podmínky k rychlému opuštění rodinného hnízda totiž podle socioložky umožňuje "přímá a univerzální finanční podpora sociálního státu, třeba stipendia pro studenty“.

Více se o tématu dočtete v níže přiloženém souboru.

Připojené soubory