Z médií
Vydáno: 13. 10. 2020

Kostelecký: „Chybějící důvěra v instituce oslabuje naši schopnost zvládat druhou vlnu koronavirové krize“

Ředitel Sociologického ústavu AV ČR Tomáš Kostelecký komentoval v živém vysílání Českého rozhlasu Plus současnou hospodářskou a epidemiologickou situaci. Jak na ni bude reagovat česká veřejnost?

Ilustrace: Pixabay.com

Podle Kosteleckého se v současnosti nacházíme v odlišné situaci než na jaře, kdy panovaly velké obavy, protože jsme nevěděli, co se na nás žene. „Lidé si nebyli jisti, jestli má vláda nějaká opatření a jak moc je připravena. Do jisté míry bylo vidět, že vláda připravená není, takže si pomáhali sami. Situaci jsme zvládli a společnost ukázala, že je schopna reagovat na krize,“ popisuje Kostelecký události z letošního jara. Podle něj jsme však zároveň dospěli do představy, že máme epidemii za sebou. K tomu přispěli rovněž politici, tvářící se, že jsme nad koronavirem zvítězili.

Nyní se dostáváme do situace, kdy si uvědomujeme reálnost a vážnost situace. Podle Kosteleckého se však objeví nová vlna solidarity, kterou jsme zažili na jaře, až si to uvědomí většina lidí.

Kostelecký zmiňuje také existující krizi důvěry. Poukazuje přitom na skutečnost, že jarní vlnu onemocnění zvládaly poměrně dobře státy, jejichž obyvatelé jsou zvyklí pomáhat si sami – zpravidla ty postkomunistické. V současnosti je to však, zdá se, naopak. „Tam, kde dobře funguje veřejná správa a je dlouhodobě nastavená důvěrá v instituce – typicky ve Skandinávii – se ta opatření dodržují a panuje o nich konsensus,“ zmiňuje Kostelecký. Nedostatek důvěry v instituce se tedy ukazuje jako významný problém při zvládání krize. Při jejím dlouhém trvání může také dojít k rozvoji různých patologických jevů, zatím k tomu však podle Kosteleckého ve zvýšené míře nedochází.

Celý záznam rozhovoru je k dispozici online, a to v čase 16:24: