Z médií
Vydáno: 17. 1. 2019

Kostelecký k Palachovu výročí: "Někteří lidé to už v té době vzdali, jiní začali obracet kabáty"

Při příležitosti uplynutí 50 let od oběti Jana Palacha uspořádal Český rozhlas Plus speciál debatního pořadu, do jehož první části byl pozván ředitel Sociologického ústavu AV ČR Tomáš Kostelecký a historik Petr Blažek (ÚSTR).

Kostelecký popsal atmosféru tehdejší doby chmurně: "Někteří lidé to už v té době vzdali, jiní začali obracet kabáty. Vylezli konzervativci, kteří byli během pražského jara vytlačeni ze svých pozic.“ Palach podle něj pravděpodobně velice dobře cítil a viděl směr, kterým se ubírala tehdejší společnost. Různé mocenské pozice postupně opouštěli lidé spojovaní s reformními kroky z období Pražského jara, zároveň se začaly objevovat například výzvy různých odborových svazů k následování Moskevských protokolů apod.

"Palachův čin sice vyvolal reakci, ale dlouhodobě se jeho poselství nesplnilo. Po roce 1969 už nebylo sporu o tom, jakým směrem společnost směřuje," komentuje následné události Kostelecký a zmiňuje výzkumy tehdejšího Institutu pro výzkum veřejného mínění, ve kterém se výzkumníci v březnu 1969 dotazovali veřejnosti na postoj k Palachově činu. Podle jeho výsledků dvě třetiny občanů hodnotily tento čin kladně, souhlas byl zastoupen o něco výrazněji v případě mladších a vzdělanějších respondentů. Bylo však zároveň jasné, že existuje nemalá část těch, na kterých mohla začít vyrůstat nastávající normalizace.

Svoji roli v utváření veřejného mínění později hrály také dezinformace. Komunistický poslanec Vilém Nový například šířil verzi o tom, že Jan Palach byl zneužit – měl být přesvědčen o tom, že se polije chemickou látkou, která sice hoří, ale nepálí – tzv. studeným ohněm. Vymazat jméno Jana Palacha a jeho poselství z povědomí lidí se však podle Kosteleckého komunistickému režimu fakticky nepodařilo, o čemž svědčí i fakt, že se ještě 20 let od Palachova úmrtí scházeli v době výročí jeho činu lidé, zejména mladí, kteří se o něm museli dozvědět z jiných než oficiálních zdrojů předlistopadového režimu.

Celý pořad naleznete také na stránkách ČRo Plus.

Čtěte také: Jak dnes vnímá veřejnost Jana Palacha?