Z médií
Vydáno: 3. 1. 2019

Kostelecký: "Více politických stran se dnes snaží rozdělení ve společnosti vytvářet, místo aby ho jen reflektovaly nebo vyjednávaly v zájmu lidí"

Ředitel Sociologického ústavu AV ČR byl hostem pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Debatoval zde s filozofem Václavem Němcem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy o otázce rozdělení české společnosti.

Česká společnost je rozdělená, ale ne dramatičtěji, než bývalo historicky obvyklé,“ tvrdí Kostelecký. Přestože můžeme slyšet názory, že se jedná o dramatické rozdělení, je řada voleb, které tomu nenasvědčují – v poslední době zejména ty komunální či senátní. Kde však značné názorové rozdělení a štěpení vidíme, jsou volby prezidentské, které proti sobě staví dva hlavní kandidáty, což ze své podstaty způsobuje větší polarizaci názorů a vyžaduje potřebu zvolit si jednu ze dvou stran. Mluvíme-li o tedy rozdělení společnosti, je třeba vnímat, kudy vede pomyslná dělicí linie, zdali existuje rozdělení na mnoho různých skupin, nebo na dva velké tábory.

Podle Němce ale v současnosti probíhá zápas o směřování společnosti, o konsensus nad základními hodnotami. Viditelná je vyhrocenost debat nad principy, jako jsou lidská lidská práva nebo liberální demokracie. Kostelecký v tomto ohledu doplňuje, že ačkoliv existují rozpory v ideologické či hodnotové rovině, zásadní rozdělení v rovině sociální není tak patrné. „Trend jde ale ke zvětšování polarizace ve společnosti,“ uznává.

Zároveň upozorňuje, že pokud bychom se tímto směrem měli pohybovat delší dobu, bude to znamenat riziko. Klíčová je zde role politiky: „Objevuje se také čím dál víc politiků, kteří zpochybňují pravidla hry... Jsou překračovány limity a pravidla politické hry, což je nebezpečné,“ říká Kostelecký.

Více naleznete v online záznamu celého pořadu: plus.rozhlas.cz/chybi-nam-ticha-shoda-na-zakladnich-hodnotach-popisuje-rozdelenou-ceskou-7716006