Ostatní
Vydáno: 9. 10. 2012

Křest knihy Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice v klubu Cross 18. 10. 2012 od 20:00

Cross Club, Plynární 1096/23, Praha 7

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a Sociologické nakladatelství SLON si Vás dovoluje pozvat na křest knihy v klubu Cross

Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice v klubu Cross

18. 10. 2012 od 20:00

V klubu vystoupí autoři a promluví o knize a odpoví vám na vaše otázky.

 

Zde je malá ochutnávka v podobě rozhovoru pro radio Wave s Michaelou Pixovou a Ondřejem Slačálkem.

Revolta stylem: Freetekno a punk na domácí půdě:

http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/revolta-stylem-freetekno-a-punk-na-domaci-pude--1093311

 

Pod vedením editorky Marty Kolářové vznikl text věnovaný čtyřem, dle studie nejrozšířenějším scénám v České republice.

 

Kniha se zabývá fenoménem subkultur, konkrétně vybraných hudebních subkultur mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i současné teorie a přístupy ke studiu subkultur, a to jak v zahraničí, tak i v českém a postsocialistickém kontextu. Věnuje se především otázkám hodnot a politizace subkultur, jejich vnitřní diferenciaci a vztahu k sociální struktuře a alternativnímu životnímu stylu. Pro empirický výzkum si autorky a autor vybrali čtyři nejznámější hudební subkultury – punk, skinheads, techno a hip hop. Jako hlavní zdroj dat jim sloužily hloubkové i neformální rozhovory s příslušníky subkultur, zúčastněné pozorování a analýza médií vytvářených subkulturami (ziny, diskusní weby, texty písní apod.).

 

Kvalitativní výzkum je založen na pohledu zevnitř, který nahlíží problematiku hudebních subkultur mládeže ve světle vnitřních významů a interpretací členů subkulturních uskupení. Empirické studie představují vývoj jednotlivých subkultur v českém prostředí a zahraniční vlivy, dále popisují subkulturní styl z hlediska oblečení, hudby, tance, aktivit apod., prezentují postoje subkulturní mládeže k politice, konzumaci drog, náboženství, ideologiím, a také vnímání struktury vlastní skupiny. Závěrečná komparace sleduje především tři hlavní oblasti hudebních subkultur mládeže.

 

Zkoumá především, jaké mladí lidé v subkulturách vyznávají hodnoty a konkrétně politické hodnoty, zda zkoumané subkultury přesahují do kontrakultur a jak se staví k mainstreamové kultuře. Dále se zaměřuje na strukturu subkultur, a to jak vnitřní hierarchizaci a dělení na základě subkulturního kapitálu, tak i vztah ke stratifikaci společnosti, konkrétně se zabývá třídní a genderovou diferenciací. V neposlední řadě porovnává životní styl mladých lidí v jednotlivých hudebních subkulturách, jenž vyplňuje především volný čas a zahrnuje i konzumaci drog a utváření komunity. Pokouší se také odpovědět na otázku, nakolik jsou české hudební subkultury mládeže tradiční či postsubkulturní a jakými specifiky se v postsocialistické společnosti vyznačují.

 

Revolta subkulturní mládeže – vyjadřuje se jen stylem?

Jaký je svět očima punkerů, skinheadů, technařů a hiphoperů?

Jsou české hudební subkultury mládeže tradiční nebo postsubkulturní?

Je punk skutečně mrtev?

Skinheads – nic než národ?

Co je pravdy na tom, že techno je alternativní konzum?

Existuje nekomerční, undergroundový hip hop?