Ostatní
Vydáno: 11. 12. 2012

Křest knihy Vědci a vědkyně v pohybu

20. prosince v 19 hodin v galerii Le Court, Haštalská ulice 1, Praha 1

NKC - ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Vás zve na křest knihy rozhovorů Vědci a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě. Vítání nové knihy se uskuteční 20. prosince v 19 hodin v galerii Le Court, Haštalská ulice 1, Praha 1.

 

 

 

Vědci a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě
Marta Vohlídalová, Alice Červinková

Akademická mobilita je ve vzrůstající míře chápána jako důležitý faktor pro zvyšování kvality české vědy. Publikace se zaměřuje se na osobní zkušenosti vědců a vědkyň z různých vědních oborů s akademickou mobilitou, na to jak oni sami prožívají stěhování, přesidlování, seznamování, odloučení a nové začátky. Kniha představuje patnáct rozhovorů s vědci a vědkyněmi z různých vědních oblastí, kteří formou hloubkových rozhovorů vyprávěli o akademické mobilitě, která se většinou odehrála ve fázi doktorského či postdoktorského studia. Rozhovory rámuje teoreticko-empirická analýza klíčových aspektů a témat spojených s problematikou akademické mobility a migrace, kterými jsou cesty k zahraničním pobytům a způsoby získávání těchto pozic, dále pak zkušenosti vědců a vědkyň s odlišnými vědeckými kulturami v zahraničí, dopady mobility na rodinný a partnerský život a návraty ze zahraničních stáží.

Připojené obrázky