Ostatní
Vydáno: 23. 12. 2010

Laureátkou Ceny Milady Paulové v oboru ekonomie za rok 2010 se stala Růžena Vintrová

MŠMT ve spolupráci s DZS a NKC-ŽV předalo v pátek 17. prosince od 14 hodin v Zrcadlovém sále MŠMT Cenu Milady Paulové za rok 2010.

Dne 22. listopadu 2010 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a Domem zahraničních služeb, druhý ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě.

 


Cena Milady Paulové byla v roce 2010 udělena v oboru ekonomie s cílem podtrhnout důležitost tohoto oboru a paradigmatických změn, ke kterým v současné době v ekonomii dochází. Ekonomie je již přes dvě století klíčovou vědou, která silně ovlivňuje fungování společností, naše vztahování se k realitě i naše hodnoty. Poslední tři roky silně vstupuje do našich životů v souvislosti s globální hospodářskou krizí. Hovoří se o nutnosti regulovat bankovní sektor a zvýšit dohled na investiční produkty. Objevují se analýzy negativních dopadů chování finančních institucí na ekonomiku jako celek a tím na životy občanů a občanek. Tradiční tržní představa ekonomiky se ukazuje jako neudržitelná v různých společenských oblastech a vyvíjí se nové indikátory ekonomické udržitelnosti založené na odpovědnosti vůči lidem a životnímu prostředí.

Ocenění získala Ing. Růžena Vintrová, DrSc. z Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a převzala šek na 150 000 Kč a umělecky provedený diplom od přední české konceptuální umělkyně Olgy Karlíkové z rukou náměstkyně ministra školství Evy Bartoňové a ředitele Odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT Jana Marka. Růžena Vintrová se mimojiné zabývá makroekonomickým výzkumem.

Připojené informace