Ostatní
Vydáno: 12. 6. 2019

Maďarští akademici volají o pomoc při záchraně Maďarské akademie věd

Řada institucí, včetně Akademie věd České republiky, se před několika měsíci zastala Maďarské akademie věd a ohradila se proti postupu Obránovy vlády, jehož cílem je omezení rozpočtu a faktické převzetí finanční kontroly nad celou institucí. Nyní se mezinárodní akademická obec obrací v otevřeném dopise na Manfreda Webera, předsedu Evropské lidové strany.

V petici se mimo jiné píše: „Maďarská akademie věd je téměř 200 let stará instituce s mnoha výzkumnými centry a sítí výzkumných skupin působících na univerzitách. Centra a ústavy jsou pod samosprávou Akademie a pravidelně prochází kontrolou. Celková výkonnost těchto ústavů je dobrá, zejména ve srovnání s úrovní svého financování.

Výzkumná centra a ústavy by podle navrhované právní úpravy měly být od Akademie odděleny a organizovány do nového subjektu, který by byl řízen představenstvem složeným z 50 % z vládních delegátů. Plánem je navíc mít nad touto radou další radu, která by se skládala výhradně z vládních delegátů. Všechny osoby v těchto orgánech by byly jmenovány předsedou vlády. Veškerá aktiva Akademie, včetně nemovitostí, zařízení a veškerého vybavení by nová organizace použila bez jakéhokoliv odškodnění Akademii.

Úplné znění petice je spolu s možností připojit svůj podpis k nalezení zde.

AKUTALIZACE 2. 7. 2019: Maďarská akademie věd byla zbavena své výzkumné sítě (anglicky)