Tiskové zprávy
Vydáno: 1. 2. 2018

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě – Inovace pro ženy

Národní kontaktní centrum - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. k letošnímu Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě (11. února) bude vzpomínat na vybrané vynálezkyně a inovátorky. Současně bude vybízet, aby lidé sami přicházeli s vynálezy a inovacemi v dějinách, které zásadně přispěly ke zlepšení života žen nebo jaké zlepšováky by ženám prospěly a zatím chybí.

„Když se řekne vynález, většina lidí si vybaví Thomase A. Edisona, Alexandera Bella, Františka Křižíka, Járu Cimrmana… Říká vám ale něco jméno Josephine Cochrane? Nebo Sarah Mather, Mary Anderson, Grace Hopper? Přitom jejich inovace ovlivnily miliony životů lidí, znamenaly průlom ve vývoji průmyslu,“ říká Naďa Straková z NKC – gender a věda SOÚ AV ČR.

Do kampaně, která poběží od 1. do 11. února, se mohou zapojit novináři i lidé z řad veřejnosti. Lidé mohou natočit krátké video nebo napsat post na facebookovou stránku Inovace pro ženy, jaký vynález či inovaci považují za významný pro život žen a proč.

„Já osobně bych přivítala lepší urbanistická řešení veřejného prostoru, která berou v potaz bezpečnost a pocit bezpečí,“ říká Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda SOÚ AV ČR.

Zde naleznete více informací ke kampani, včetně speciálního video-spotu - http://genderaveda.cz/mezinarodni-den-zen-ve-vede-2018/.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na sklonku roku 2015. Má připomenout zásadní úlohu žen a dívek ve vědě a podpořit jejich zapojení do výzkumu.

V případě zájmu o rozhovor či více informací, kontaktujte Naďu Strakovou nada.strakova@soc.cas.cz nebo 731 450 719.