Nové publikace
Vydáno: 8. 9. 2006

Myšlení hranic. Genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt.

Marcela Linková a Alice Červinková (eds.)

Vydání této publikace je inspirované příspěvky, které zazněly na mezinárodní historicky orientované konferenci Women Scholars and Institutions, kterou v červnu 2003 zorganizovalo Výzkumné centrum pro dějiny vědy a Commission Women in Science of the International Union of History and Philosophy of Science. Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR zorganizovalo v rámci této konference sekci nazvanou Gendered Knowledge: the Reshaping of ‘Normal’ Science. Tato publikace je výsledkem následné spolupráce panelistek a organizátorek sekce a zároveň vychází z koncepce centra. Ve své práci, ve které se zaměřujeme na podporu žen ve vědě, se kontinuálně setkáváme s tím, že toto téma nelze omezit na prosté počty zastoupení žen ve vědeckých institucích a aktivitami na jejich zvýšení. Jde o téma daleko komplexnější, jež odráží celkové nastavení a východiska vědeckých institucí, vědecké praxe a excelence.

Jednotlivé kapitoly

Vyjednávání hranic, utváření nových prostorů
Alice Červinková a Marcela Linková


Ženy a věda: feministické epistemologie a kritika vědeckého diskursu

Jan Mátonoha


Ženy, veda a feminizmus: k niektorým problémom vedeckého poznania z pohľadu feministickej epistemológie

Mariana Szapuová


Môže byť rozum „emocionálny“ a objektivita „perspektívna“? (K problematike poznania vo feministických epistemológiách)

Etela Farkašová


O politice lokace: strategie používané ve feministické epistemologii a jejich význam pro výzkum prováděný z feministické perspektivy

Dagmar Meyer-Lorenz


Feministická kritika pokroku a moderní vědy v díle Anny Pammrové

Jiřina Šmejkalová

Připojené informace