Tiskové zprávy
Vydáno: 22. 11. 2016

Nejen pocit ohrožení stojí za skeptickými postoji k migrantům, roli sehrávají i předsudky

Od konce 80. let 20. století se v Evropě zhoršují postoje k migrantům.

Ze statistických dat Evropského sociálního výzkumu a dalších výzkumů vyplývá, že za zhoršením vztahů stojí vzrůstající strach ze ztráty sociálních a ekonomických jistot, kulturních hodnot, homogenity společnosti a ze změn způsobu života. 

Co stojí za tímto jevem? Vliv má především geografický a sociální původ migrantů přicházejících do Evropy, ale narůstající počet migrantů žijících v jednotlivých Evropských zemích nebyl zcela jednoznačně potvrzen. Do rozmanité skupiny lidí skeptických k mezinárodní migraci se řádí spíše lidé vyššího věku, žijící ve venkovském prostředí, konzervativních hodnot, volící extrémní pravicové strany, hlásící se k registrovaným náboženským církvím, pracující v méně kvalifikovaných profesích, mající zkušenost s nezaměstnaností a potýkající se s nedostačeným příjmem atd.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., ve dnech 23.–25. 11. 2016 hostí předního sociologa věnujícího se postojům k migrantům Moshe Semyonova (http://people.socsci.tau.ac.il/mu/semyonov/) z Telavivské univerzity a Illinoiské univerzity v Chicagu.  Profesor tvrdí, že skutečná velikost migrační populace se na postojích neprojevuje tak zásadně jako samotná představa o velikosti populace migrantů. Vnímání velikosti migrační populace se v čase proměňuje a často bývá vnímána větší, než ve skutečnosti je. Čím větší migrační populaci jednotlivec vnímá, tím více u něj narůstá diskriminační přístup, tj. odmítání ekonomických, sociálních a politických práv migrantů.  Dále tvrdí, že předsudky vůči migrantům a pocit ohrožení (konkurence) jsou dva odlišné vlivy. Ne každý, kdo má předsudky, se cítí ohrožen migranty v rámci trhu práce. Nicméně velmi často se tyto dva podněty sčítají a vytváří skeptičtější postoje k migrantům.

K tématu postojů k migrantům přednese Moshe Semyonov přednášku v rámci pravidelných čtvrtečních sociologických seminářů: 24/11/2016 ve 14:00 hodin, AKC, Husova 4a, Praha 1

Více  zde: http://soc.cas.cz/akce/seminar-moshe-semyonova-attitudes-toward-immigrants

Kontakt:

Dita Čermáková

dita.cermakova@soc.cas.cz, tel. 210 310 238