Nové publikace
Vydáno: 1. 12. 2008

Nová publikace edice Sociologické disertace: Občanská společnost v regionech České republiky

Jana Stachová

Studie Občanská společnost v regionech České republiky PhDr. Jana Stachová, Ph.D. , je čtvrtá z nové ediční řady publikací, kterou připravuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pod názvem Sociologické disertace.

 

V sociálních vědách existuje mnoho nejrůznějších pojetí občanské společnosti. V této disertační práci občanskou společností autorka rozumí společnost občanů, kteří se občansky angažují a sdružují ve veřejném prostoru, odděleném od prostoru soukromého na straně jedné a od státu a trhu na straně druhé. Definice občanské společnosti, která zahrnuje prostor pro organizované dobrovolné lidské spolčování, přivádí do hry nestátní neziskový sektor, který představuje všechny možné podoby formálního lidského sdružování. Občanskou společnost jako takovou však nelze omezit pouze na dobrovolně formálně se sdružující občany, a nebrat tak v úvahu individuální participaci, ať už občanskou či politickou, neformální způsoby sdružování, jež jsou rovněž významnými rysy občanské společnosti, a v neposlední řadě její institucionální rámec. Nicméně neziskový sektor je v této práci považován za jednu z nejvýznamnějších dimenzí občanské společnosti a jako takový je zkoumán.

Cílem disertační práce je identifikace faktorů ovlivňujících rozvoj jedné z klíčových dimenzí občanské společnosti, neziskového sektoru, a to v regionálním pohledu. Případová studie neziskového sektoru v kraji Vysočina a Karlovarském kraji ukazuje, že jsou to jak faktory sociokulturní, tak faktory socioekonomické a institucionální, které mají vliv na podobu občanské participace a neziskového sektoru, a že vliv některých těchto faktorů způsobuje regionální diferenciaci na úrovni krajů.

Obsah

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
1. Teoretická východiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Metodologie a data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3. Charakteristika vybraných krajů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4. Neziskový sektor v Karlovarském kraji a kraji Vysočina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5. Místo na slunci: analýza rozhovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
 

Distribuce:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00 Praha 1

tel: 222 221 761

e-mail: prodej@soc.cas.cz

Informace o dalších publikacích vydaných v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., viz http://publikace.soc.cas.cz

 

Připojené obrázky