Nové publikace
Vydáno: 5. 11. 2008

Nová publikace - Standardy bydlení 2007/2008: Faktory vysokých cen vlastnického bydlení v Praze

Lux M., P. Sunega, M. Mikeszová, T. Kostelecký, 2008, Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Výběr z úvodního slova, jehož autorem je editor Martin Lux:

Monografie Standardy bydlení 2007/2008 navazuje na úspěšnou řadu dříve vydaných monografií se stejným názvem (avšak jiným vročením) vydaných Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. v letech 2004-2006 a kopíruje jejich formální strukturu. Všechny Standardy jsou rozděleny do dvou hlavních částí – části analytické a části modulové. Zatímco analytická část se věnuje pokaždé jinému problému, struktura modulové části zůstává zachována; modulová část obsahuje aktualizované časové řady údajů o vývoji makroekonomické situace, hypotečního trhu, stavebního spoření, spotřebních výdajů domácností a demografického vývoje v naší zemi včetně jejich stručného komentáře. Idea vydávání pravidelných studií mapujících dění na bytovém trhu vznikla již v roce 2004 a to na základě úspěchu podobných studií s názvem Housing Finance Review publikovaných každoročně Joseph Rowntree Foundation ve Velké Británii. Jakkoliv se ukázalo, že není možné vydávat Standardy každoročně, existuje záměr Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. nadále vydávat tyto monografie alespoň v tříletém intervalu.

Účel těchto monografií je přitom zejména poskytnout hlubší vhled do fungování trhu bydlení, opřený o empirický důkaz (například dotazníkové šetření, ekonometrické modelování nebo kvalitativní sociologický výzkum), mezinárodní komparaci či experiment; monografie rovněž před svým vydáním prochází recenzním řízením. Tento její odborný charakter vyžadující nejdříve definici a operacionalizaci daného problému a následně provedení řady výzkumů pak do jisté míry neumožňuje okamžitě zareagovat na zcela nové podmínky – většina zde uváděných údajů a výsledků se tak vztahují maximálně k roku 2007. Na druhou stranu by hloubka provedených výzkumů měla být určitou zárukou, že se jedná o poznatky dlouhodobějšího charakteru, které mohou přinést obecnější a hlubší pochopení chování trhů bydlení nejen v naší zemi, ale v tranzitivních či vyspělých zemích obecně.

Standardy jsou již čtvrtými v pořadí; avšak prvními, které se detailně věnují nejen problematice dostupnosti vlastnického bydlení v Praze a faktorům v pozadí vysokých cen bytů v našem hlavním městě, ale také i ve světovém výzkumu bydlení často opomíjené problematice fungování nabídkové strany trhu bydlení (procesů v pozadí bytové výstavby). Pevně věřím, že si toto téma nalezne své čtenáře jak mezi odborníky a praktickými speciality, tak mezi laickou veřejností. I přes to, že se jedná o odbornou monografii užívající jazyk specifický pro odborné publikace, snahou všech autorů bylo učinit text čitelným pro širší veřejnost. Doufám jen, že se nám to povedlo.

 

Distribuce:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00 Praha 1

tel: 222 221 761

e-mail: prodej@soc.cas.cz

Informace o dalších publikacích vydaných v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., viz http://publikace.soc.cas.cz

 

Připojené obrázky