Nové publikace
Vydáno: 12. 4. 2007

Nová publikace z řady Sociologické studie/Sociological Studies

Gabriela Šamanová, Markéta Škodová, Jiří Vinopal: Obraz vědy v českém veřejném mínění

Problematika vědy a vědeckého bádání je v současné době a v současné společnosti tématem velmi aktuálním. Věda je dnes integrální součástí běžného chodu společnosti a jako taková představuje dimenzi, která se prolíná každodenním životem všech lidí; aktuálnost tohoto tématu je patrná i v souvislosti s neustávajícími debatami o společnosti vědění. Zároveň s tím je v současné době veřejné mínění nezanedbatelným hráčem na poli mnoha společenských procesů, vědu a výzkum nevyjímaje.Veřejné mínění je významným příjemcem sdělení, která vědecké prostředí produkuje, je prostorem evaluace reálných vědeckých výstupů i vytváření očekávání a tlaků směrem zpět do vědecké sféry. Pro topografii umístění vědy ve společnosti je proto jedním z důležitých aspektů obraz, jaký si o ní utvářejí její příslušníci. Stať vypovídá o výsledcích výzkumu Obraz vědy v českém veřejném mínění, který uskutečnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR v rámci kontinuálního projektu výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR Naše společnost v únoru roku 2006. Jejím cílem je předvést, jaký obraz o vědě chová současná česká společnost, jak na vědu nazírá, co pro ni vlastně věda a vědecké bádání znamenají a jak je hodnotí.

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR,
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.

e-mail: Kristyna.Muchova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po 13.30-16.00
St 10.00-13.00 13.30-16.00
Čt 10.00-13.00 13.30-16.00

Připojené informace