Nové publikace
Vydáno: 20. 6. 2009

Nová publikace - Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby

Jiří Šafr

Skrze vlastní vkus rozumíme (ne)vkusu druhých. Určujeme tak svou i cizí pozici v symbolickém sociálním prostoru. Vkus stojí za volbami, v nichž se utváří odlišné životní styly. Vytříbenost vkusu a spotřeby představuje významnou složkou kulturního kapitálu. Stává se prostředkem vymezujícím naše statusové postavení.

Tato kniha se zabývá problematikou kulturní diferenciace jako jedné ze sfér procesu třídní strukturace. Vedou v české společnosti odlišnosti v životním stylu ke vzniku symbolické hranice mezi sociálními třídami?

Empirická část sleduje dvě propojená témata: obecnou hypotézu homologie, podle níž je postavení v sociální stratifikaci hierarchicky svázáno s odlišným životním stylem v oblastech vysoké kultury, masové/nízké kultury, elegance v oblékání, zdravého způsobu života a okázalé spotřeby spolu s jejím protipólem — kulturou materiální nezbytnosti; druhé téma představuje hypotézu stratifikační podmíněnosti nového fenoménu kulturního všežroutství. Kulturní všežrouty charakterizuje multikulturní kapitál, tj. „bezbřehost“ vkusu spojeného jak s vysokou, tak masovou kulturou.

Ač je třídní homologie nepochybně od počátku devadesátých let pozvolně narušována postupnou individualizací životního způsobu, přesto neztrácí na významu. Naopak, jak ukazují analýzy dat z výzkumu MML TGI 2004, nabývá poněkud jemnějších a složitějších forem kulturního kapitálu, jako například cit pro okázalou spotřebu. Obecně výsledky ukazují na to, že jakkoli lze v kontextu dalších procesů růstu sociálních nerovností po roce 1989 kulturní praxi z věcného hlediska považovat spíše za slabou formu třídní strukturace, ta se přesto významně podílí na vymezení symbolické mezitřídní hranice, která v naší společnosti vede mezi světem manuální a nemanuální práce.

Vydal Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. v roce, 165 s., ISBN 978-80-7330-154-5.

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

 

Připojené obrázky