Nové publikace
Vydáno: 8. 6. 2011

Nové číslo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review 2/2011

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Obsah čísla

 

STATI

Tomáš Katrňák, Natalie Simonová: Intergenerační vzdělanostní fluidita a její vývoj v České republice v letech 1990 až 2009 . . 207

Tomáš Lebeda: Dopady dvoukolového většinového systému na reprezentaci stran v českém Senátu . . 243

Michal Růžička: Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze . . .273

Dana Hamplová: Náboženství a pohlaví: Proč jsou ženy zbožnější než muži?. . . 297

Petr Vidomus: Kontrahnutí v perspektivách sociologie sociálních hnutí . . 325

Irena Smetáčková, Petr Pavlík: Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky . . 361

 

JUBILEA

Jiří Večerník sedmdesátníkem (Olga & Zdeněk Nešporovi) . . 387

 

MEDAILONY

K dvojímu jubileu Jaroslava Klofáče (1921–1981) (Miloslav Petrusek) . . 391

 

RECENZNÍ ESEJE

Kolektivní paměť: Na okraj jedné legendy (Maurice Halbwachs: Kolektivní paměť) (Jiří Šubrt) . . 395

Liessmannova nostalgie: Terciární vzdělávání v pozdně moderní době (Konrád Paul Liessmann: Teorie nevzdělanosti) (Radim Šíp) . . 407

 

RECENZE

Konrad Paul Liessmann: Hodnota člověka: Filosoficko-politické eseje (Miloslav Petrusek) . . 415

Eleonóra Hamar: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit (Marek Skovajsa) . . 418

Lukáš Linek: Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jeho důsledky (Eva Lebedová) . . 421

Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow: Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky (Tomáš Profant) . . 424

Marlis Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči (Ingrid Štegmannová) . . 430

Miloš Havelka: Ideje – dějiny – společnost. Studie k historické sociologii vědění (Jakub Havlíček) . . 433

 

ZPRÁVY

Konference Sociologie náboženství v datech (Dušan Lužný) . . 439

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Jilská 1, 110 00 Praha 1

telefon: 210 310 217–8.

e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba: Po–Pá 8.30–16.30