Výběrová řízení
Vydáno: 13. 12. 2016

Oddělení Hodnotové orientace ve společnosti vypisuje výběrové řízení na místo odborného nebo vědeckého pracovníka/pracovnici

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na místo odborného nebo vědeckého pracovníka/pracovnici na tříletý projekt Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a transformace sňatkového trhu a rodinných vztahů řešený na oddělení Hodnotové orientace ve společnosti.

Kvalifikační požadavky:

  • Ukončené nebo probíhající magisterské studium v sociologii nebo blízkém oboru s předpokladem pokračování v doktorském studiu. Studenti probíhajícího doktorského studia se mohou rovněž hlásit.
  • Zájem o vědeckou práci s důrazem na kvantitativní analýzu.
  • Dobrá znalost statistických programů jako SPSS, STATA, R, LISREL, Mplus, atd.
  • Dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.

Nabízíme zajímavou práci v prestižní veřejné vědecké instituci, participaci na výzkumných projektech (včetně mezinárodních) a možnosti dalšího rozvoje a kvalifikačního růstu. Mzda odpovídá zařazení dle Kariérního řádu Akademie věd ČR a Vnitřnímu mzdovému předpisu Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Dokumenty požadované k žádosti:

  • Strukturovaný životopis
  • Krátký motivační dopis (max. 1 strana)
  • Příklad psaného textu (publikovaný článek nebo část diplomové práce)


Přihlášku zasílejte do 22. 12. 2016 e-mailem na dana.hamplova@soc.cas.cz. Vybraní uchazeči budou pozvání na ústní pohovor, který se uskuteční začátkem ledna 2017. Nástup od ledna 2017 nebo dle dohody.

Kontakt: +420 310 210 238