Ostatní
Vydáno: 31. 1. 2013

Oddělení Sociologie politiky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., hledá zájemce na pozici asistenta/ky výzkumného projektu.

Oddělení Sociologie politiky Sociologického ústavu (SOÚ) AV ČR, v.v.i., hledá zájemce na pozici asistenta/ky výzkumného projektu

"Protestující v kontextu: integrovaná a komparativní analýza demokratického občanství v České republice" (řešitel Pat Lyons).

Oddělení Sociologie politiky Sociologického ústavu (SOÚ) AV ČR, v.v.i., hledá zájemce na pozici asistenta/ky výzkumného projektu

"Protestující v kontextu: integrovaná a komparativní analýza demokratického občanství v České republice" (řešitel Pat Lyons).

Výzkum je součástí dvou větších mezinárodních výzkumných projektů a jeho cílem je sběr a analýza dat týkajících se politických postojů a chování občanů ČR se zvláštním důrazem na jejich účast na protestech a demonstracích. Jedná se převážně o manažerskou pozici. Náplní práce bude spoluorganizace části výzkumu týkajícího se účastníků demonstrací (výběr a koordinace tazatelů a kodérů, zajištění tisku dotazníků, administrativa, telefonické rozhovory s organizátory protestů atd.).

 

NABÍZÍME:

Pracovní úvazek na pozici výzkumníka na SOÚ AV ČR, v.v.i., v rozsahu 0,2 úvazku pro rok 2013. Výhledově může být úvazek prodloužen až do roku 2016 v rozsahu 0,3 úvazku. Nabízíme zajímavou práci v rámci výzkumného projektu a potenciální možnost zapojit se do výzkumu i nad rámec dané manažerské pozice. Asistent/ka bude moci využít zde nabyté zkušenosti a dovednosti a v určité míře také sebraná data pro svoji vlastní akademickou činnost (např. magisterské, doktorské práce).

 

POŽADUJEME:

Manažerské a organizační schopnosti, spolehlivost, samostatnost, inciativnost, pečlivost, časovou flexibilitu, schopnost spolupracovat v týmu a respekt ke stanoveným termínům. Požadujeme znalost anličtiny a studijní či výzkumnou zkušenost z oboru sociálních věd (zkušenost s dotazníkovými šetřeními či rozhovory je více než vítána). Požadujeme přítomnost asistenta/ky jedenkrát týdně na pracovišti v SOÚ AV ČR, v.v.i. Výkon práce bude také probíhat nárazově podle termínů zkoumaných demonstrací. Zaměření zájemců na téma výzkumu nebo jejich zájem o něj ve vlastní akademické práci je vítáno.

 

 

Přihlášky, které budou obsahovat CV a krátký motivační dopis (max. 1 NS), posílejte jako jeden doc/docx dokument v příloze emailu na adresu: katerina.vrablikova@soc.cas.cz do 3. února 2013.

 

Název emailu musí být: asistent/ka vyzkumneho projektu.

Název přiloženého dokumentu musí být v tomto formátu: vaše příjmení_jmeno bez diakritiky (např.: Vrablikova_katerina).

Na konci následujícího týdne potom případně proběhnou pohovory na SOÚ AV ČR, v.v.i., jako druhé kolo výběru s úspěšnými uchazeči a uchazečkami z prvního kola.

 

 

S pozdravem

Kateřina Vráblíková

kontaktní email: katerina.vrablikova@soc.cas.cz