Tiskové zprávy
Vydáno: 17. 12. 2015

Pouze jednoho z pěti Čechů by mrzelo, kdyby se zítra Evropská unie rozpadla

Dnes a zítra, tedy 17. a 18. prosince, se koná setkání evropských lídrů v Bruselu. Diskutovat se má o reformních návrzích spojených s britským referendem o vystoupení či setrvání v EU. Toto referendum se má uskutečnit na podzim roku 2016. V současné době je veřejné mínění jak ve Velké Británii, tak v České republice vůči EU kritičtější než ve většině ostatních členských států. Aktuální výzkum provedený pro Sociologický ústav AV ČR prověřil české postoje k zásadní otázce: bylo by Čechům líto, kdyby byla Evropská unie zítra zrušena? Výsledky ukazují, že většina Čechů je k další existenci EU lhostejná nebo kritická.

Pouze jednoho z pěti Čechů by mrzelo, kdyby se zítra Evropská unie rozpadla

Méně než jednomu z pěti Čechů by bylo líto, kdyby se EU rozpadla, a asi polovina dotazovaných uvedla, že by jim bylo jedno, pokud by byla EU zrušena. Pětina Čechů (22 %) uvedla, že by se jim „ulevilo“, pokud by EU skončila, a menšina, asi jeden respondent z dvaceti (6 %), řekla, že by zrušení EU uvítala. Celkově tyto výsledky ukazují, že sedm z deseti Čechů mají rozporuplné nebo kritické postoje k EU. Ačkoli většina Čechů uznává výhody členství v EU, mnohem menší skupiny pokračující členství v EU podporují, nebo by jim bylo líto, kdyby se Evropská unie v blízké budoucnosti zrušila.

S ohledem na nynější členství v EU si v současné době jeden ze čtyř Čechů myslí, že být součástí EU je dobrá věc. Stejný počet se domnívá, že být v Evropské unii je špatné, a polovina nemá v této věci vyhraněný názor. Na otázku týkající se výhod členství v EU je česká veřejnost ostře rozdělena na dvě skupiny: 56 % souhlasí s tím, že Česká republika ze vstupu do EU (od roku 2004) těží, a 44 % se domnívá, že členství výhody nepřineslo.

Při podrobnějším pohledu na většinu respondentů (56 %), kteří souhlasí s tím, že Česká republika z členství v EU za posledních 11 let těží, by dvěma ze tří nebylo líto, kdyby byla Evropská unie zrušena. Prakticky všem těm, kteří se domnívají, že členství v EU nepřineslo ČR žádné výhody, by bylo jedno, jestli by EU zmizela. Tyto výsledky průzkumu ukazují, že mezi Čechy neexistuje nadšená podpora další existence EU. Většina těch, kteří uvádějí, že existují výhody z členství v EU, jsou lhostejní k případnému zrušení unie.

Kterým Čechům by bylo líto, kdyby se Evropská unie zítra rozpustila? Výsledky průzkumu ukazují, že ti, kteří by nejvíce litovali zániku EU, jsou mladí (18–24 let), vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé měst, lidé, kteří často sledují zprávy na internetu, a ti, kteří mají nejvíce znalostí o politice (jak bylo prokázáno v odpovědích týkajících se migrační politiky). Politicky by bylo velmi líto, že by EU zmizela, podporovatelům TOP09. Ti, kteří by rozpadu EU litovali nejméně, jsou důchodci, stoupenci KSČM a ti, kteří nemají zájem o politiku, plus ti, kteří nesledují zprávy na internetu. Vysokoškolské vzdělání, zájem o politiku a být politicky nalevo nebo napravo je spojeno s lítostí z rozpuštění EU a s úlevou, pokud by EU měla zítra zmizet.

Celkově lze říci, že mnoho Čechů si myslí, že z členství v EU plynou výhody, ale nebylo by jim líto, pokud by EU zítra zmizela. Tyto postoje jsou překvapující, protože pokud se většina domnívá, že být součástí EU výhody přináší, pak možnost, že EU bude zrušena, by měla vyvolávat lítost, neboť tyto výhody by skončily. Jedním z vysvětlení toho, že lidé zastávají současně názor, že členství v EU je prospěšné, a zároveň jim je jedno, pokud by se EU zrušila, je, že život bez EU může přinášet jiné výhody. Tato myšlenka stojí v centru kampaně za odchod Spojeného království z EU (tzv. Brexit).

 

Ilustrace: freeimages.com

Připojené soubory