Nové publikace
Vydáno: 6. 12. 2011

Pracovní dráhy žen v České republice

Alena Křížková, Hana Maříková, Hana Hašková a Lenka Formánková

Tato kniha sleduje v biografické perspektivě životy žen z různých věkových skupin v odlišných fázích rodinného cyklu i v různých situacích na trhu práce, a to na pozadí historického vývoje současné české společnosti i v kontextu teoretických přístupů feministické sociologie ke studiu pracovní a rodinné sféry. Mikropohled na sociální realitu, se kterým přichází tato publikace, doplňuje řadu prací soustředěných naopak na makrostrukturální pohled na genderové nerovnosti. Kniha je podnětnou sondou do ženských zkušeností s tvorbou osobní pracovní dráhy a s prolínáním pracovního a rodinného života. Pracovní a osobní životy konkrétních žen podávají obraz problematických přechodů mezi školou a zaměstnáním, mateřstvím a prací, zaměstnaností a nezaměstnaností, zdravím a nemocí a mnohými dalšími individuálními situacemi, které se odehrávají v kontextu makrosociálních přechodů od plánovaného k tržnímu hospodářství nebo od ekonomického růstu do období ekonomického útlumu. Kniha se podrobněji zaměřuje i na přetrvávající praxe znevýhodnění a diskriminace žen na trhu práce a na kombinaci práce a péče v různých kontextech živitelství

 

 • Přestavuje pracovní uplatnění žen formu jejich společenské a ekonomické emancipace?
 • Proč je za dominantní ženskou sféru stále považována domácnost a péče o děti?
 • Nakolik negativně ovlivňuje pozici mladých žen vstupujících na trh práce převládající genderová norma mužského živitelství a ženského pečovatelství?
 • Jak jsou genderové nerovnosti zakořeněny v organizaci práce a ekonomiky, manželství a rodiny i dalších oblastí?
 • Je odstranění genderových nerovností pouze osobním problémem jednotlivých žen?
 • Které otázky přijímacích pohovorů se ženami jsou zjevně diskriminační?
 • Proč se mateřství stává univerzálním diskriminačním činitelem na trhu práce? Jaké to má negativní důsledky?
 • Jaká další znevýhodnění nebo typy přímé diskriminace obsahují příběhy žen? Proč se případy diskriminace neřeší legislativní nebo alespoň jinou formální cestou?
 • Jaké rozdělení rolí v současné rodině podporuje sociální politika státu?
 • Jsou ženy při své životní seberealizaci omezovány tradičním rozdělením rolí?
 • Jak je to v rodinách s dělbou neplacené práce a péče mezi partnery?
 • Proč je méně symbolicky oceňováno, když je hlavním živitelem rodiny žena?
 • Jaké dopady má prodloužené období ekonomické neaktivity matek na jejich pracovní dráhy a společenské postavení?
 • Umí se lidé orientovat v současném systému sociální a rodinné politiky a politiky zaměstnanosti v oblasti práce a péče?

 

 

Alena Křížková, Hana Maříková, Hana Hašková a Lenka Formánková: Pracovní dráhy žen v České republice. 2011. Edice Gender sondy. ISBN 978-80-7419-054-4


258 stran, doporučená cena 350 Kč

 

Distribuce knihy Nakladatelství SLON.

http://www.slon-knihy.cz/eshop.php?sel=2

 

 

Připojené obrázky