Ostatní
Vydáno: 7. 4. 2017

Pracujete s daty z European Social Survey (ESS) a chcete publikovat kapitolu v nakladatelství Academia v kolektivní monografii Jak se žije v současné Evropě?

European Social Survey (ESS) - www.europeansocialsurvey.org

Český koordinační tým ESS připravuje kapitoly na témata:

  • hodnotové orientace
  • životní spokojenost
  • sociální sítě a kontakty
  • chápání demokracie
  • spokojenost s ekonomikou, vládnutím a demokracií
  • postoje k migrantům
  • pocit bezpečí a obavy z kriminality

a hledá autory dalších zajímavých kapitol o Česku v kontextu dalších evropských zemí.

Abstrakty v českém jazyce v rozsahu 350 slov zasílejte na e-mailovou adresu klara.plecita@soc.cas.cz do 30. dubna 2017.

Rozhodnutí o přijetí kapitoly bude zasláno uchazečům do 5. 5.

Termín odevzdání kapitoly je 15. 7. 2017.