Ostatní
Vydáno: 1. 12. 2011

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Požadavky:

§         splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) – (6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,

§         vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů činnosti ústavu,

§         vědecká činnost v některém z hlavních oborů ústavu doložená významnými publikačními  výstupy,

§         organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,

§         aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,

§         morální bezúhonnost.

Požadavky:

§         splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) – (6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,

§         vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů činnosti ústavu,

§         vědecká činnost v některém z hlavních oborů ústavu doložená významnými publikačními  výstupy,

§         organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,

§         aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,

§         morální bezúhonnost.

 

Předpokládané funkční období je od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017.

 

Očekává se, že při osobním pohovoru uchazeč/uchazečka přednese svou představu o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl/a realizovat. Dále bude povinen/povinna doložit splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a nástinem vědecké koncepce pracoviště zašlete písemně nebo doručte na adresu Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, Jilská 1, 110 00 Praha 1 nejpozději do 16. ledna 2012. Obálku označte nápisem „Výběrové řízení“.