Ostatní
Vydáno: 1. 9. 2014

Sociologický časopis má nový impaktový faktor

Thomson Reuters zveřejnil nový IF Sociologického časopisu/Czech Sociological Review.

Během léta byly společností Thomson Reuters zveřejněny impaktové faktory vědeckých časopisů pro rok 2013. Sociologický časopis/Czech Sociological Review vydávaný Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., má aktuální impaktový faktor 0,563. Časopis se umístil na 97. příčce ze 137 časopisů, které databáze Web of Science vede v kategorii Sociologie. V jeho těsném sousedství se nacházejí například časopisy Canadian Review of Sociology, Symbolic Interaction nebo Zeitschrift für Soziologie.

Hodnota impakt faktoru za rok 2013 udává průměrnou citovanost článků vydaných v SČ/CSR v letech 2011 a 2012 články publikovanými v roce 2013. Započítány jsou ovšem pouze citace z časopisů vedených v databázi Web of Science, citace z ostatních časopisů, knih a dalších zdrojů se nesledují. Impakt faktor je kontroverzním ukazatelem kvality vědeckých časopisů, stále však je ze všech podobných ukazatelů tím nejpoužívanějším.

Podíl sebecitací je v impakt faktoru SČ/CSR za rok 2013 nižší než 40 %, což podle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací znamená, že se bodová váha článků vydaných v SČ/CSR v roce 2013 nebude snižovat o nadměrné sebecitace.
Redakční rady SČ/CSR si jsou vědomy praktického významu impaktového faktoru, především však usilují o to, aby v časopise vycházely co nejzajímavější a nejkvalitnější články. Zájemci o nabídnutí rukopisu k publikaci v SČ/CSR mohou kontaktovat redakci na emailové adrese sreview@soc.cas.cz nebo navštívit webové stránky časopisu.