Výběrová řízení
Vydáno: 31. 8. 2016

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do "Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR"

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D.

Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům do 2 let po získání titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené a také doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky).

 

Přihláška do výběrového řízení má obsahovat:

  • odborný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností
  • seznam publikovaných prací
  • název a rámcový pracovní program projektu, na kterém bude kandidát pracovat
  • projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let

 

Lhůta po projevení zájmu o účast ve výběrovém řízení začíná ve čtvrtek 1.9. 2016 a končí v pondělí 12.9. 2016 v 18 hodin. Zájem musí být vyjádřen emailem zaslaným na adresu socmail@soc.cas.cz, případně předán v písemné podobě na sekretariát ústavu.

Zájemci o získání podpory budou následně osloveni ředitelem jmenovanou výběrovou komisí s žádostí o dodání podkladů pro výběrové řízení. Kandidáti, kteří uspějí v rámci výběrového řízení SOÚ AV ČR, v.v.i., postoupí do celoakademického konkurzu, který rozhodne o finanční podpoře nejméně na rok nejvýše však na dva roky s platností od 1. 1. 2017.