Nové publikace
Vydáno: 11. 2. 2012

Spolupráce – rozvojová strategie Orlicka

Zdenka Vajdová

Kniha se zabývá vazbami mezi organizacemi, které se rozhodujícím způsobem podílejí na aktivitách rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji. V komplikovaných sítích vztahů těchto organizací se snaží odhalit klíčové aktéry a především možnosti, jež otevírají budoucí ekonomický rozvoj kraje. Analýza v první části knihy dokládá, že spolupráce a důvěra nejsou pouhými formálními proklamacemi, ale skutečně i základními stavebními prvky, které jsou určující již při budování současné prosperity kraje, a jsou zdroji, které by mohly kraji pomoci i v nepříliš vzdálené době, kdy cestovní ruch přestane být podporován fondy Evropské unie. Druhá část se věnuje mikroregionu Králicko, které je coby specifická součást

Orlicka zájmovým územím Turistické oblasti Králický Sněžník. Součástí publikace je příloha obsahující vizi budoucího Králicka, jak si ji vytvořili tři občané významně angažovaní v rozvoji mikroregionu. Kniha je určena jak odborné veřejnosti, tak lidem v Pardubickém kraji, zvláště pak na Orlicku včetně Králicka.

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1 
telefon: 210 310 217
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

Připojené obrázky