Nové publikace
Vydáno: 17. 2. 2009

Tereza Stöckelová - Biotechnologizace: legitimita, materialita a možnosti odporu

Tato monografie je pátou publikací ediční řady založené v roce 2007, kterou připravuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pod názvem Sociologické disertace.

Tato kniha je sociologickým pojednáním o možnostech rozhodování, volby a protestu ve vztahu k novým technologiím v současných společnostech, tak jak se ukazují v případě geneticky modifikovaných organismů (GMO). V práci autorka sledue konflikty, které se odehrávají kolem hodnocení, správy a pohybu této technologie v zemědělském a potravinářském prostoru. Rozebírá strategie vědecké a politické reprezentace GMO a strategie jejich materiálního prosazování a materiálního odporu vůči nim a ukazuje, že reprezentace v režimech vědy, práva a politické rozpravy nehrají tak rozhodující mocenskou a legitimizační roli, jakou jim připisuje moderní politické myšlení. Tento náhled zásadně problematizuje zavádění prvků „participativní“ či „deliberativní“ demokracie v Evropské unii a České republice jako účinného prostředku rozšiřování účasti občanů na moci a utváření společného světa. V závěrečné kapitole autorka navrhuje a rozvíjí jako alternativu pojetí „materiální participace“, které zohledňuje materiální povahu politického jednání a dovoluje myslet nekontrolovatelnost GMO jako formu jejich účasti na politickém procesu.

Obsah

Poděkování . . . . 9

1. Souřadnice zkoumání . . . 11

2. Lokalizování a globalizování GMO . . . . 23

3. Evropeizace České republiky a domácnění GMO . . . 45

4. Strategie vědění . . . 65

5. Účast veřejnosti – demokratizace vědění a technologií? . . . 91

6. Politika slov a věcí . . . 111

7. Závěr: od technického objektu k sociotechnickému aktérovi. . . 128

Literatura . . . 137

 

Prodej a objednávky zajišťuje: Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

 

Připojené obrázky