Ostatní
Vydáno: 8. 4. 2008

Veřejná prezentace disertačních prácí

10. dubna 2008

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd zve na veřejnou prezentaci disertačních prací, která se koná 10. dubna 2008 v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v zasedací místnost č. 207, 2. patro, Jilská 1, 110 00 Praha 1.

 

9:00 – 10:30 Muži – rodina – socialismus: Mužství a generace v biografických vyprávěních o manželství a otcovství v 70. letech 20. století

Mgr. Ivan Vodochodský

 


11:00 – 12:30

Naučená závislost: specifický problém integrace azylantů

Mgr. Blanka Tollarová

 

14:00 – 15:30

Teritoriální identita v biografických vyprávění poválečných osídlenců pohraničí severních Čech

Mgr. Ondřej Roubal

 

16:00 – 17:30

Vybraná témata v analytickém marxismu

Mgr. Martin Brabec