Výběrová řízení
Vydáno: 9. 4. 2018

Výběrové řízení o podporu z Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům do 2 let po získání titulu PhD nebo jeho ekvivalentu.

Akademie věd infomuje o dalším kole výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům do 2 let po získání titulu PhD nebo jeho ekvivalentu (do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené). Podrobnosti o podmínkách a termínech pro podání žádosti jsou zde: http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-postdokto...

Ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce o získání této podpory. Lhůta po projevení zájmu o účast ve výběrovém řízení končí v pondělí 16.4. 2018 v 10 hodin. Zájem musí být vyjádřen emailem zaslaným na adresu socmail@soc.cas.cz, případně předán v písemné podobě na sekretariát ústavu.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
 

  • odborný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností
  • seznam publikovaných prací
  • motivační dopis kandidáta, zaměřený na perspektivu působení ve vědecké sféře, na vztah k vědeckému oboru a Sociologickému ústavu, případně konkrétnímu pracovišti;
  • název a rámcový pracovní program/abstrakt projektu, na kterém chce kandidát pracovat (v rozsahu max. 1 normostrany), projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let


Přihlášky budou posouzeny ředitelem jmenovanou výběrovou komisí. Vybraní zájemci o získání podpory budou následně osloveni s žádostí o dodání kompletních podkladů pro výběrové řízení. Výběrová komise následně ve druhém kole výběrového řízení rozhodne o tom, jaké kandidáty či kandidátky doporučí řediteli k postoupení žádosti na Akademii věd. Úspěšní kandidáti doporučení výběrovou komisí následně připraví ve spolupráci s vedením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., oficiální žádost o podporu prostřednictvím on-line aplikace KIS. Konečné rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí podpory učiní Akademie věd.