Ostatní
Vydáno: 18. 1. 2007

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Rada Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

Rada Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) – (6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
  • vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace ve společenskovědním oboru,
  • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti,
  • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
  • jazykové znalosti,
  • morální bezúhonnost.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a s nástinem koncepce pracoviště zašlete nebo doručte písemně na adresu:

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1
110 00 Praha 1

nejpozději do 19. března 2007 do 16:00 hodin.

Obálku označte nápisem „Výběrové řízení“.

V rámci výběrového řízení budete vyzváni k prezentaci své představy o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/la realizovat.