Nové publikace
Vydáno: 15. 10. 2011

Vyšlo nové číslo časopisu Naše společnost 2011/1

Časopis Naše společnost je odborným periodikem Centra pro výzkum veřejného mínění, které vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. od roku 2003. Počínaje rokem 2007 je časopis recenzovaný.

[stati]

Investice do lidského kapitálu jako předpoklad úspěšnosti investic do sociálního kapitálu
Petr Wawrosz, Herbert Heissler ………………………………………………………………………………………3

Utváření obrazu sociální struktury současné české společnosti ve skupinových rozhovorech s „dělníky“ a „profesionály“
Ivan Vodochodský … …………………………………………………………………………………………… 13

Reflexe novodobých českých dějin, sametové revoluce a současného vývoje v názorech veřejnosti
Stanislav Hampl, Jiří Vinopal, Jiří Šubrt … ………………………………………………………………………… 19

[esej]

Umíráme. Avšak dříve, než vymřeme, vykopeme si hrob
Luboš Smrčka …………………………………………………………………………………………………… 31

 

DISTRIBUCE ČASOPISU

CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00 Praha 1

tel.: +420 210 310 591, +420 286 840 129

email: cvvm@soc.cas.cz

Připojené informace