Nové publikace
Vydáno: 3. 2. 2010

Vyšlo nové číslo Sociowebu 02/2010

Únorové číslo časopisu SOCIOweb Vám přináší, jak již je po několik let zvykem, texty pracovníků oddělení Lokálních a regionálních studií Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Tomáš Kostelecký se ve svém příspěvku zaměřuje na existenci problémových čtvrtí v Praze a možnosti řešení tohoto problému. Na související problematiku místního rozvoje, tentokrát však ve venkovských obcích, je zaměřen příspěvek Josefa Bernarda. Zabývá se zejména vymezením, co je místní rozvoj a tím, jaká úskalí jsou s tímto vymezováním spojena.

Věra Patočková zamířila se svými příspěvky do třech malých měst – Blatné, Českého Krumlova a Velkého Meziříčí. V centru její pozornosti se v prvním textu ocitlo využití internetu jakožto zdroje o veřejném dění v uvedených městech. V příspěvku druhém Věra Patočková zhodnotila, co si myslí občané o tom, jaký mají vliv na veřejné dění ve svých městech a zda vůbec mají zájem na tomto dění participovat.

O tom, jaké území v rámci České republiky lidé vnímají jako pohraničí, píší Jana Stachová s Danielem Čermákem. Zdenka Vajdová se zase soustředí na pojem deliberace (rokování) a zdůrazňuje význam deliberativního rozhodování na příkladě hledání úložišť pro jaderný odpad v České republice.

O tom, že závěry vyvozované ze souvislosti mezi různými agregovanými ukazateli za regiony nemusí být vždy pravdivé a jak k tomu může dojít, píše ve svém metodologicky laděném příspěvku Daniel Čermák.

Na závěr je tradičně, jako v každém únorovém čísle v posledních letech, zařazeno zhodnocení návštěvnosti stránek časopisu SOCIOweb a stahovanosti jeho jednotlivých čísel ve formátu pdf.

Seznam článků tohoto čísla:

Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci – situace v Praze (Tomáš Kostelecký)
Lokální rozvoj ve venkovských obcích – k lepšímu porozumění používaného pojmu(Josef Bernard)
Podívám se na internet, co je nového ve městě (Věra Patočková)
Občané a jejich vliv na veřejné záležitosti (Věra Patočková)
Subjektivní vnímání českého pohraničí (Jana Stachová, Daniel Čermák)
Nové slovo do sociologického slovníčku: deliberace (Zdenka Vajdová)
Ekologická inference a ekologické zkreslení (Daniel Čermák)
Vývoj návštěvnosti internetového časopisu SOCIOweb (Daniel Čermák)

 

Připojené odkazy