Ostatní
Vydáno: 27. 1. 2006

Vyšlo nové číslo Sociowebu - 1/2006

Lednové číslo Sociowebu je věnováno genderové problematice.

Jednotlivé příspěvky se snaží ozřejmit některé sociologické aspekty fungování genderových vztahů, resp. genderových ne/rovností jak ve sféře soukromé (rodině a domácnosti) a veřejné (zejména na trhu práce a v politice), tak také při jejich vzájemném působení a ovlivňování se v každodenním životě.

www.socioweb.cz

V lednovém čísle naleznete následující příspěvky:

Koho straší kvóty? (Zuzana Uhde)
Pracovní a rodinné role žen z pohledu dvou generací (Alena Křížková, Hana Hašková)
Pracující rodiče: ženy i muži? (Alena Křížková)
Proč ženy pracují více než muži? (Jana Bierzová)
Hodnocení dělby práce v domácnosti (Hana Hašková)
Otcové v péči o děti (Hana Maříková)
Co znamená rozvod pro ženy a co pro muže (Radka Dudová)