Ostatní
Vydáno: 5. 1. 2007

Vyšlo nové číslo Sociowebu - 1/2007

První číslo Sociowebu v roce 2007 je věnované mimomanželské plodnosti a dalším tématům, která s touto problematikou souvisí.

Vydání rozšiřuje članek věnovaný základním údajům mimomanželské plodnosti, který byl publikován v Sociowebu v červnu 2003.

První příspěvek se věnuje podílu dětí narozených mimo manželství v Evropě. Navazuje na něj příspěvek zaměřený na Českou republiku, ve kterém jsou čtenářům přiblíženy základní demografické rozdíly mezi nevdanými a vdanými ženami. Nemanželská plodnost není
v České republice geograficky rovnoměrně rozprostřena – základní rozdíly mezi regiony přibližuje článek Gabriely Šamanové.

V nedávné době proběhl v Sociologickém ústavu rozsáhlý výzkum matek. V příspěvcích Jany Chaloupkové jsou shrnuta základní zjištění o tom, nakolik jsou manželství nahrazována nesezdanými svazky, a dále informace o tom, kdo jsou otcové dětí narozených mimo manželství a jak se podílejí na péči o své potomky. Sčítání lidu sice neumožňuje zkoumat nemanželskou plodnost, popisuje však složení domácností. I na základě těchto dat je vidět, že ženy v manželství se odlišují od neprovdaných. Poslední část se věnuje podpoře žen s nejmenšími dětmi. Eva Soukupová srovnává mateřskou dovolenou ve vybraných evropských zemích. Na závěr tohoto čísla byla připojena recenze knihy zabývající se problematikou sociální deviace.

Příští číslo Sociowebu se zaměří na problematiku, kterou se zabývá oddělení Lokálních a regionálních studií, zejména na otázku spolupráce v regionech.

Připojené odkazy