Ostatní
Vydáno: 3. 11. 2016

Výzva k podávání návrhů na externí kandidáty do Rady Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Dne 5. ledna 2017 se koná volební shromáždění výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na němž bude zvolena nová Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., (dále jen Rada), na funkční období od 15. 1. 2017 do 14. 1. 2022.

Ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i, na základě § 18, odst. (4) - (6) zákona č. 341/1995 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, vyzývá představitele jiných právnických osob nebo organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem a vývojem, a představitele odborné veřejnosti k podávání návrhů kandidátů na externí členy Rady.

Podrobnosti ke způsobu podávání návrhů:

Návrhový list kandidáta, který musí obsahovat jméno, pracoviště a kontaktní údaje kandidáta, doručte prosím v zalepené obálce opatřené nápisem “externí kandidát Rady” poštou či osobně do sekretariátu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Jilská 361/1, 110 00 Praha 1, 2. patro, č. dv. 202 do 30. listopadu 2016 12 h.

Navržení kandidáti na členství v Radě musejí nejpozději do 15. prosince 2016 do sekretariátu ředitele ústavu (adresa výše) poštou či osobně doručit podepsané prohlášení, že s kandidaturou souhlasí (obálku označte „prohlášení kandidáta“), a ke stejnému datu (15. 12. 2016) předsedovi komise pro přípravu voleb Mgr. Tomáši Čížkovi, e-mail: tomas.cizek@soc.cas.cz, dodat elektronicky svou odbornou charakteristiku v rozsahu do 200 slov.

Zvolení členové Rady budou povinni doložit splnění podmínek vyplývajících pro výkon této funkce z § 18, odst. (8) a § 17 odst. (4) a (5) výše uvedeného zákona. 

Připojené soubory