Nové publikace
Vydáno: 22. 12. 2011

Zdeněk R. Nešpor: Republika sociologů. Zlatý věk české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce.

Republika sociologů je uceleným a podrobným rozborem vývoje české sociologie, opírajícím se nejen o obsahový rozbor děl autorů, ale také o širší kontexty. Rovnováha mezi obsahem a kontextem děl činí knihu zajímavou a čtivou. Dosud nebyla českým autorem napsaná o dějinách české sociologie tak podrobná a dobře dokumentovaná práce.

Jiří Musil

Republika sociologů je uceleným a podrobným rozborem vývoje české sociologie, opírajícím se nejen o obsahový rozbor děl autorů, ale také o širší kontexty. Rovnováha mezi obsahem a kontextem děl činí knihu zajímavou a čtivou. Dosud nebyla českým autorem napsaná o dějinách české sociologie tak podrobná a dobře dokumentovaná práce.

Jiří Musil

Zdeněk R. Nešpor přichází s přehlednými dějinami sociologie, jež dosud v naší odborné produkci chybí. Je třeba ocenit proporcionální vyváženost knihy v čase i prostoru věnovaném jednotlivým osobnostem a institucím. Kdo jiný poukázal tak jednoznačně na to, že v prvním období existence Československa stanuli v jeho čele právě sociologové a že oni měli relativně nemalé zastoupení v řadě vrcholných orgánů státu i hlavních vědeckých a správních institucí? Byla tato erudice i jedním z důvodů úspěšnosti mladého státu v meziválečné Evropě?

Milada Sekyrková


Z Obsahu

Kořeny a počátky české sociologie

Sociologie na univerzitní půdě

Křesťanská sociologie

Stát potřebuje sociology

Institucionalizace akademické sociologie

Svobodná škola politických nauk

Statistika a sociální politika

Sociologické společnosti a další formy mimoakademického zázemí

Sociologická emigrace v českých zemích

V šlépějích T. G. Masaryka

Masarykovi přímí pokračovatelé

Věčný solitér Emanuel Chalupný

Žáci Masarykových žáků

Další okrajové postavy

Sociologie univerzální a inkluzivní: brněnská sociologická škola

Vyloučený seminarista Arnošt Bláha

Bláhův seminář a brněnská sociologie v užším pojetí

Širší okruh Sociologické revue

Sociologie exkluzivní a sršatá: pražská sociologická škola

Sociální problémy

Sociologie vpravdě empirická

Jan Mertl a sociologie politiky

Třetí vzadu: tradice křesťanské sociologie

Počátky slovenské sociologie

Čeští sociologové a institucionalizace sociologie na Slovensku

Sociografie Antona Štefánka

Sociologický odbor Matice slovenskej

Válečné intermezzo a poválečný epilog

Sociologie po uzavření českých vysokých škol

Jaroslav Šíma organizátor a vládce

Nové úkoly v obnovené republice

Nač se vzmohli pováleční sociologové

Mocenská likvidace české sociologie

Čeští sociologové po zániku svého oboru

Závěrem: lesk a bída české sociologie před nástupem marxismu

 

Zdeněk R. Nešpor: Republika sociologů. Zlatý věk české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce. Praha 2011: Scriptorium. ISBN 978-80-87271-48-3.

 

Zakoupit můžete zde:

http://www.kosmas.cz/knihy/166988/republika-sociologu/

 

Případně si ji můžete půjčit v Sociologické knihovně.

Připojené informace