Nové publikace

7. 11. 2007
Nová publikace
Editorka: Mgr. Marcela Linková, Autorky: PhDr. Hana Havelková, Ph.D., PhDr. Drahomíra Kraťková, Mgr. Marcela Linková, RNDr. Jana Motyková, Mgr. Tereza Stöckelová, doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., Bc. Hana Tenglerová
7. 11. 2007
Nová publikace
Mgr. Alice Červinková, Mgr. Marcela Linková, Mgr. Kateřina Šaldová, Bc. Hana Tenglerová
1. 11. 2007
Nová publikace
Osu aktuálního čísla tvoří výběr z příspěvků přednesených zástupci oddělení Gender a sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., na konferenci "Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená?“, která se konala 16. října 2007 v budově Akademie věd ČR.
24. 10. 2007
Nová publikace
Výzkumná struktura této studie stojí na analýze podmínek úspěšnosti a neúspěšnosti místních referendových kampaní v jedné zemi, na jejímž základě jsou vyslovena obecnější tvrzení o místní referendové politice u jednoho referendového typu: střední Evropy jako celku.
11. 10. 2007
Nová publikace
Ročník 5 (2007), číslo 1. Naše společnost je recenzovaný vědecký časopis, vydávaný Centrem pro výzkum veřejného mínění SOÚ, AV ČR, v.v.i.
24. 9. 2007
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
20. 9. 2007
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
18. 9. 2007
Nová publikace
Jiří Šafr: Social Standing and Lifestyle in Czech Society
31. 8. 2007
Nová publikace
Aktuální číslo obsahuje teoretické články i aktuální výstupy z empirických výzkumů členů oddělení Studia sociální struktury.

Stránky