Nové publikace

30. 4. 2007
Nová publikace
Předložená studie se zaměřuje na zkoumání vzájemného vnímání obyvatelstva pohraničních oblastí Bavorska a západních Čech.
12. 4. 2007
Nová publikace
Gabriela Šamanová, Markéta Škodová, Jiří Vinopal: Obraz vědy v českém veřejném mínění
11. 4. 2007
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
21. 2. 2007
Nová publikace
Publikace, která je výsledkem spolupráce odborníků z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, si klade za cíl seznámit čtenáře s pojmem kvalita pracovního života, s jeho vztahem ke kvalitě života obecně i s...
2. 2. 2007
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
15. 1. 2007
Nová publikace
Dana Hamplová (ed.), Kryštof Zeman, Blanka Řeháková, Vladimír Polášek, Eva Soukupová: Mimomanželská plodnost v České republice po roce 1989: sociální a ekonomické souvislosti
9. 1. 2007
Nová publikace
Lukáš Linek, Štěpán Pecháček: Základní charakteristiky členské základny KDU-ČSL
31. 12. 2006
Nová publikace
Ročník 4 (2006), číslo 2
8. 12. 2006
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
13. 11. 2006
Nová publikace
Komise Historické a sociální demografie představuje ve svém 30. svazku soubor šesti studií. Úvodní dvě analyzují soupisy obyvatel konané na území českých zemí v druhé polovině 18. století, ostatní vycházejí z farních matrik a rozšiřují naše znalosti o vývoji přirozené měny tří...

Stránky