Novinky

29. 6. 2007
Ostatní
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, nabízí možnost stáže v Sociologickém datovém archivu pro studenta/studentku bakalářského nebo magisterského programu v oboru sociálních věd.
28. 6. 2007
Nová publikace
Jiří Šafr, Markéta Sedláčková: Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření
28. 6. 2007
Nová publikace
Petr Matějů, Petr Soukup, Josef Basl: Educational Aspirations in a Comparative Perspective. The role of individual, contextual and structural factors in the formation of educational aspirations in OECD countries
28. 6. 2007
Nová publikace
Yana Leontiyeva (ed.), Petra Ezzeddine-Lukšíková, Tomáš Hirt, Marek Jakoubek, Jiří Kocourek, Lucia Pažejová: Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové)
22. 6. 2007
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
14. 6. 2007
Nová publikace
Karel Čada, Alice Červinková, Marcela Linková, Dana Řeháčková, Tereza Stöckelová: Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média
1. 6. 2007
Tisková zpráva
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 221 183 591-2
1. 6. 2007
Ostatní
Socioweb je po roce opět věnovaný tématu sociologie vzdělání.
31. 5. 2007
Ostatní
studenta/studentku nebo absolventa/absolventku vysoké školy, který/-á má zájem zabývat se tématy sociální demografie a sociologie rodiny.

Stránky