Novinky

9. 5. 2006
Nová publikace
Zdeněk R. Nešpor – Jiří Večerník (eds.): Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie, Zdenka Vajdová, Daniel Čermák, Michal Illner: Autonomie a spolupráce:důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990
4. 5. 2006
Ostatní
Přednáška se bude konat ve středu 24. května 2006 ve 14 hodin v Sociologickém ústavu AV ČR Praha 1, Jilská 1 v zasedací místnosti č. 207, 2. patro.
28. 4. 2006
Tisková zpráva
která se kone ve dnech 29.4 až 3.5. 2006 na pozvání Sociologického ústavu Akademie věd ČR v Praze.
25. 4. 2006
Ostatní
Dubnové číslo je věnováno tématu hranic - v doslovném i přeneseném slova smyslu
19. 4. 2006
Nová publikace
Lux M., P. Sunega 2006, Praha: Sociologické nakladatelství (SLON)
17. 4. 2006
Tisková zpráva
Sociologický ústav AV ČR, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129
13. 4. 2006
Ostatní
Podmínky doktorského studia realizovaného ve spolupráci s FSV UK, přihlášky do 28.4.2006
12. 4. 2006
Nová publikace
Rozsáhlá monografie pojednává o proměnách české lidové zbožnosti a jejích zdrojů v souvislosti s nástupem modernity.
7. 4. 2006
Tisková zpráva
Sociologický ústav AV ČR, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129
1. 4. 2006
Ostatní
ve čtvrtek 6. dubna 2006, 10:00 h, místnost 108, budova AV ČR, Národní 3, Praha 1

Stránky