Novinky

12. 6. 2006
Nová publikace
Toto monotematické číslo je věnováno analýze promluv a textů s využitím téměř všech výzkumných tradic dané oblasti.
6. 6. 2006
Ostatní
mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR v roce 2006.
19. 5. 2006
Tisková zpráva
Sociologický ústav AV ČR, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129
14. 5. 2006
Ostatní
pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce.
10. 5. 2006
Nová publikace
V tomto sborníku předkládáme čtenářům rozšířené texty referátů přednesených na semináři Dějiny migrací v českých zemích v novověku, který uspořádala Komise pro historickou a sociální demografii ve spolupráci s Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze...
9. 5. 2006
Nová publikace
Zdeněk R. Nešpor – Jiří Večerník (eds.): Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie, Zdenka Vajdová, Daniel Čermák, Michal Illner: Autonomie a spolupráce:důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990
4. 5. 2006
Ostatní
Přednáška se bude konat ve středu 24. května 2006 ve 14 hodin v Sociologickém ústavu AV ČR Praha 1, Jilská 1 v zasedací místnosti č. 207, 2. patro.
28. 4. 2006
Tisková zpráva
která se kone ve dnech 29.4 až 3.5. 2006 na pozvání Sociologického ústavu Akademie věd ČR v Praze.
25. 4. 2006
Ostatní
Dubnové číslo je věnováno tématu hranic - v doslovném i přeneseném slova smyslu
19. 4. 2006
Nová publikace
Lux M., P. Sunega 2006, Praha: Sociologické nakladatelství (SLON)

Stránky