Ukončené projekty

Hledat ukončené řešené projekty podle kritérií

Anebo ukončené řešené projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 194 projektů (zobrazeny záznamy 81 - 100)
Projekt mapuje faktory, zdroje a souvislosti procesů a mechanismů genderových nerovností na českém trhu práce v souvislosti se změnami české společnosti po roce 1989 a v souvislosti se vstupem ČR do EU. Projekt využívá kvalitativní sociologickou...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2007 - 2009
Zadavatel:
GA ČR
Podmínkou efektivity sociálního výzkumu je sdílení datových zdrojů: 1) využitelnost dat zpravidla přesahuje rámec jednoho projektu, 2) řada výzkumů se neobejde bez kombinování více zdrojů dat a 3) propojováním databází vznikají nové datové zdroje....
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2008
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu je empirický popis a analýza vztahu pracovních a rodinných drah v České republice po roce 1989. Projekt kombinuje diachronní přístup založený na srovnání vzorců pracovních drah kohort žen a mužů, které realizovaly reprodukci po roce 1989,...
Trvání projektu:
2007 - 2009
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu projektu RECON je objasnit, zda je demokracie možná za podmínek pluralismu, diverzity a komplexního víceúrovňového vládnutí, a to s ohledem na výzvy, kterým demokracie čelí v Evropské unii i v jednotlivých členských státech. RECON...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2007 - 2011
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Předmětem řešení projektu je odhalování základních rysů regionálních disparit se zřetelem k úloze a významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji území. Projekt ověřuje hypotézy, vyjadřující vztahy mezi faktory socio-ekonomického rozvoje regionů a...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2011
Zadavatel:
ministerský projekt
Cíl projektuCílem projektu je zejména odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané důsledky těchto disparit a navrhnout opatření, která povedou ke snížení disparit a zvýšení...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2011
Zadavatel:
ministerský projekt
Vedoucí projektu: Prof. Dr. Heiko Pleines Forschungsstelle Osteuropa (Research Centre for East European Studies), Universität BremenE-mail: pleines@uni-bremen.de  Národní partneři: Dr. Monika Čambáliková, Sociologický ústav Slovenksé...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2007
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Studium náboženství sice má v české vědě dlouhou tradici (historie, sociologie, filosofie, religionistika, teologie), avšak dosud nebylo adekvátně zhodnoceno, přestože v mezinárodním měřítku dosáhlo značných úspěchů. Projekt se zaměřil na vývoj české...
Trvání projektu:
2007 - 2008
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem projektu bylo zkoumání klíčových aspektů parlamentní reprezentace v České republice. Výzkum byl zaměřen na tři základní témata: (1) Poslanci - kdo jsou volení zástupci ČR (poslanci PSP a EP) a jak chápou svou roli? (2) Vstup do EU - jak poslanci...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2007 - 2009
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt zkoumá volební chování a volby do Senátu Parlamentu České republiky v období celé jeho dosavadní existence. Hlavním cílem je analyzovat vzorce volebního chování, dále důsledky proměnlivé a velmi nízké volební účasti a na vliv volebního systému na...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2007 - 2009
Zadavatel:
GA ČR
Projekt si klade za cíl zmapovat, analyzovat a popsat procesy nastolování a vzájemné provázanosti témat v české veřejnosti a v nastavení tematické agendy tuzemských masových médií. Empirické šetření vychází z teorie konceptu "agenda-setting" při...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2007
Zadavatel:
GA ČR
The aim of this project was to provide reliable data and information on the real and effective distribution of (teaching-related) costs of higher education. The shares of public and private costs were calculated for students of different socio-economic...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2007
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Workshops in Vienna: October 18th-20th, 2007 and Prague: December 11th-13th, 2007 Call For Papers    Workshops’ Background and AimsScience and Technology Studies (STS) have a long tradition of research on scientific...
Oddělení:
Trvání projektu:
2006
Zadavatel:
mezinárodní projekt
While several social movements have contributed to social change in Europe during the last four decades, the goal of FEMCIT is to investigate the role of women’s movements in these transformative processes. FEMCIT will explore the relationship between...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2006 - 2011
Zadavatel:
mezinárodní projekt
The WS DEBATE project is a Specific Support Action in the EU 7th Framework Programme. Its overall objective of is the stimulation of policy and public debate on the situation and perspectives of women in science, in order to bridge the gap between policy...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2008
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu je poznání toho, jak lokální společenství rozumí pojmům participace a partnerství, v jakém rozsahu jsou umožněny, jakými prostředky se participace realizuje a jaké struktury partnerství se mezi jednotlivými aktéry utvářejí.
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2011
Zadavatel:
ministerský projekt
Vedle diferenciace a marginalizace určitých sociálních vrstev populace dochází i k regionální diferenciaci a marginalizaci. Cílem je zmapování problematiky na úrovni celku a vybraného regionu, zjištění stupně marginalizace českého pohraničí a stanovení...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2011
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt se zaměřuje na analýzu všech typů faktorů, které ovlivňují rozhodování českých pracovníků vědy a výzkumu pobývajících pracovně v zahraničí o tom, zda se mají vrátit do České republiky či nikoliv. Projekt prostřednictvím dotazníkového šetření...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2008
Zadavatel:
ministerský projekt
In the first part, we comment issue of social capital and third sector in the Czech Republic with specific focus on NGOs, civic participation and social trust. Public policy in the civic sector is discussed. In the second part, we review literature (...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2006
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu bylo analyzovat procesy detradicionalizace, individualizace a privatizace náboženských hodnot a forem náboženského života v současné české společnosti, včetně implicitně náboženských jevů a jejich funkčních ekvivalentů. Kvantitativní...
Trvání projektu:
2006 - 2008
Zadavatel:
GA ČR

Stránky