Finished research projects

Filter finished projects

Or use fulltext search

Found 195 projects (displayed results 61 - 80)
The main objective of this project is to build the Czech node of the Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA); and to ensure Czech participation in the establishment and operation of this European distributed research infrastructure....
Principal investigator:
Project duration:
2010 - 2015
Grant agency:
Government ministry project
In the last two decades, there have been major changes in the forms of private (partnership and family) life in the Czech Republic (CR). Several research projects focused on their patterns; we will add a life course perspective to perform their in-depth...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2010 - 2013
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Cílem projektu je zkoumat volební chování českých občanů při volbách do Poslanecké sněmovny/České národní rady od roku 1990. K vysvětlení volebního chování (tedy volební účasti a volby strany) budou využity klasické teorie jako třídní hlasování, teorie...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2010
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The "INSITO" Project seeks to contribute to an intensive exchange between knowledge multipliers from academia and the working world (social partners), at the level of the regional players in participating EU Member States. Selected principles on...
Principal investigator:
Project duration:
2009
Grant agency:
International project
This project analyzes environmental values and behavior in the Czech Republic in both historical and comparative perspective. The project seeks to make a major contribution to environmental sociology by focusing on four research themes. First, by...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2009 - 2012
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
This project aims to strengthen the database and methodological platform of cross-national empirical research in the social sciences. To achieve this aim, the project will (1) ensure the acquisition, expert processing and archiving of data from socio-...
Principal investigator:
Project duration:
2009 - 2011
Grant agency:
Government ministry project
There is today no definitive agreement among social scientists about the nature of family policies in Central and Eastern European countries(CEE). Often national family policies are evaluated using general macro-level criteria, where the financial impact...
Principal investigator:
Project duration:
2009 - 2011
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Science and research are increasingly becoming subject to managerial visions and procedures. Building on an international research project Knowledge, institutions and gender: an East–West comparative study (FP 6, 2006–2008, EC) this project aims to...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2009 - 2010
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
In this project I focus on the study of production, use and translation of social science knowledge on its travels between science and society. I aim at understanding the differences between knowledge regimes in areas of natural and technical research on...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2009 - 2011
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project focuses on the possibilities and limits of local governments in small municipalities in the Czech Republic (less than 2000 inhabitants) to influence the situation in the community and to make use of its endogenous development potentials. The...
Principal investigator:
Project duration:
2009 - 2011
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Projekt se zaměřuje na problematiku péče o děti, a to na jedné straně z pohledu státních politik a institucí, a na straně druhé z pohledu veřejných, politických a expertních diskurzů, které odrážejí dominantní mocenský diskurz "správné péče o děti". Za...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2009 - 2011
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The  project concentrates on the phenomenon of breadwinning in the Czech Republic after 1989 which has not been so far systematically researched in Czech sociology and which is firmly linked to many areas of social reality, especially to the...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2009 - 2011
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Cílem předkládaného projektu je analyzovat náboženské hodnoty a chování současné české společnosti a jejich souvislost s praktickým jednáním a socioekonomickými a politickými postoji. Existující sociologické výzkumy i sledování mediálního diskurzu...
Principal investigator:
Project duration:
2008 - 2010
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The objective of the project is to make a comprehensive, theoretically framed, and empirically grounded, context-based description of the transformation of housing conditions in the CR after 1990, including both the identification of the main causes of...
Principal investigator:
Project duration:
2008 - 2010
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Empiricky podložená komplexní sociologicko-politologická analýza naznačeného fenoménu neomezující se např. na deskripci volebních výsledků, změny ve stranickém vedení atd., ale i na historické podhoubí komunistického hnutí v ČR zejména s ohledem na...
Principal investigator:
Project duration:
2008 - 2010
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
A follow-up grant, the activities the Center develops fall into two basic lines. The first is to support women researchers' participation in European research, promote equal opportunities in science and research and support early career researchers,...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2008 - 2012
Grant agency:
Government ministry project
Cílem projektu „Bariéry“ (Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů) je zkoumat bariéry, s nimiž se potýkají studující a začínající badatelé a badatelky s cílem přispět k zatraktivnění vědeckých profesí...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2008 - 2009
Grant agency:
Government ministry project
The main goal of the project is to study influence of the governance on socio-spatial inequality in metropolitan areas in the Czech Republic in comparison to North American, West European and other Central European experiences. Partly it is about...
Principal investigator:
Project duration:
2008 - 2011
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Individuals and Households in the Czech Republic: Transformation Changes and Cross-National Comparison   Researcher: Jiří Večerník Issued by: Grant Agency of the Czech Republic Time of researching the project:  2008 - 2010   The proposed project intends...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2008 - 2010
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
This project examines the nature of citizenship in the Czech Republic and the legacy of the Prague Spring 1968. In early May 1968 a mass survey undertaken for the communist party leadership investigated public attitudes toward democratisation in...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2008 - 2009
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)

Pages