Finished research projects

Filter finished projects

Or use fulltext search

Found 195 projects (displayed results 181 - 195)
Cílem bylo vytvořit konzistentní program dovolující odhadovat dopad určité změny v různých komponentách (např. změny v nároku na sociální dávky, v daňových pásmech, ve výši sociálních dávek a daňové sazbě) do konečného příjmu domácnosti a v souboru...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2000 - 2001
Grant agency:
Government ministry project
Projekt Naše společnost je projektem kontinuálního výzkumu veřejného mínění, který navazuje na dřívější pravidelná šetření IVVM a CVVM. Každoměsíční omnibusové výzkumy otevírají široké spektrum politických, ekonomických a společenských témat a...
Principal investigator:
Project duration:
2000 - 2016
Grant agency:
internal project
The project aims at making a prognosis about the post-accession cohabitation of "Western" and "Eastern" cultures in the European Union with a special emphasis on the differences between the now "included" and the still "excluded" countries of the former...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2000 - 2002
Grant agency:
International project
The objective of this sociologically-oriented project is to encourage the development of the following processes: a) implementation of binding European standards for equal opportunities policies for men and women in various spheres of social life, b...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2000 - 2004
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Projekt Sociální aspekty bydlení a jejich proměna v průběhu transformace v České republice ve světle srovnání se situací v zemích EU byl podpořen Grantovou agenturou AV ČR. Obsahem projektu bylo komplexní zhodnocení výdajů na bydlení českých domácností,...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2000 - 2002
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Výzkum sleduje integraci domácnosti a práce v kontextu flexibilizace pracovních praktik (tj. flexibilita času, místa a podmínek) v různých částech Evropy, kde existují různé tradice sociální politiky, práce a regulace pracovního trhu. Zkoumanými zeměmi...
Principal investigator:
Project duration:
2000 - 2003
Grant agency:
International project
Bilateral Czech-Japanese Project, supported by Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2000 - 2002
Grant agency:
International project
Parliamentary Documentation and Information Centre came into existence on the base of a set of information, data and analysis stemming from researches of the Parliament of the Czech Republic and parliaments of other post-communist Central Europe...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2000 - 2004
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Mansfeldová, Z. (ed.) 2003. Czech Republic: The First Elections in the New Republic, 1992-1996. Analyses, Documents and Data. Serie WZB: Founding Elections in Eastern Europe. Berlin: edition sigma.The analyses presented in the book Czech Republic – 1992...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
1999 - 2002
Grant agency:
International project
The project of a research into the Members and Senators of the CR Parliament in its third term was a part of long-term monitoring of a development of the new Czech parliamentarianism and new political elite. It was continuous with the research into the...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
1999 - 2001
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Výzkum sleduje integraci domácnosti a práce v kontextu flexibilizace pracovních praktik (tj. flexibilita času, místa a podmínek) v různých částech Evropy, kde existují různé tradice sociální politiky, práce a regulace pracovního trhu. Zkoumanými zeměmi...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
1999 - 2002
Grant agency:
International project
Thanks to the project, SDA has developed into an infrastructure that is able to provide data and other services on a standard level for non-commercial social research and teaching. The project systematically created conditions for activities in the...
Principal investigator:
Project duration:
1999 - 2000
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The aim of the project was to discover: what are the EU information sources used by citizenswhether or not they look for this type of information themselveswhether or not they consider the information they receive pertaining to the EU trustworthywhat...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
1997 - 1998
Grant agency:
International project
International joint research on workers´ perception of their working life in the electrical and electronic machine industry. This research was conducted reciprocally three times: 1984-85, 1994-96 and 1999-2001. Denki Rengo III. covers the third stage of...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
1997 - 1999
Grant agency:
International project
Cílem projektu je vytvoření vědecky založeného evropského systému sociálních zpráv a měření životní úrovně. Projekt sestává ze tří subprojektů pokrývajících specifické oblasti uvedeného souhrnného cíle. Subprojekt 1. "Systém of sociálních indikátorů" –...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
1997 - 2000
Grant agency:
International project

Pages