Aktualita
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Publikace
Authors: Linek, Lukáš
This study analyses the reasons behind the low electoral participation and behind voter mobility, and looks at the consequences these changes hold for the electoral gains of individual parties. Using data for the Czech Republic the author indicates some socio-demographic factors...
Publikace
Authors: Linek, Lukáš, Pat Lyons
Using an ecological inference technique this paper examines vote switching in the Czech Republic between the 2002 Chamber elections and 2004 European elections. These results are compared with two individual-level mass survey results. The results of these analyses confirm many of...
Publikace
Authors: Rakušanová, Petra
abstract
Aktualita
24. 4. 2014 bude spuštěna volební kalkulačka pro Českou republiku, jedinečný celoevropský projekt.
Publikace
Authors: Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová, Markéta Poláková, Daniel Čermák, Josef Bernard, Martin Šimon
The main goal of the book is to study spatial patterns of voting behaviour in parliamentary elections in Czechia between 1920 and 2006. The book seeks to analyse voting behaviour through studying political preferences expressed by the elections of political parties in the general...
Publikace
Authors: Linek, Lukáš, Jan Outlý, Gábor Tóka, Agnes Batory (eds.)
The publication analyses the 2004 European Parliament elections from different angles and contains 15 studies. The book is divided into four parts. The first one is devoted to the analysis of positions of voters and parties, the second one to electoral behaviour, mainly the elect...
Publikace
Authors: Vlachová, Klára
Paper tests the existence and development of the leftright and the libertarianismauthoritarianism cleavages in the voter space in the CR. Analyses are based on H. Kitschelts hypotheses. Items from British Social Attitude Survey, etc. have been used to test the cleavages. Analyses...
Aktualita
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Vás srdečně zve na veřejnou tiskovou konferenci ke spuštění volební kalkulačky EUVOX 2014, která se uskuteční v pátek 25. 4. 2014 v 9:30 v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. EUVOX 2014 je celoevropská volební kalkulačka, vícejazyčná on-line...
Aktualita
gref
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Aktualita
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Publikace
Authors: Kunštát, Daniel
The paper provides a theoretical outline of the conditions, laws and parameters of electoral decision-making (or political choice in general) from the perspective of contemporary social sciences.
Publikace
Authors: Mansfeldová, Zdenka
The country-specific chapter on Czech Republic, as all 13 chapters on Central and East European Countries, provides the reader with standard handbook information on voting behaviour, cabinet formation, electoral and constitutional arrangements from 1989 and onwards. A common them...
Publikace
Authors: Bernard, Josef, Kostelecký, Tomáš
Volební chování individuálních voličů je ovlivňováno různými prostorově definovanými faktory. Zpravidla se vliv takových faktorů obecně označuje jako kontextuální efekty. Kontextuální faktory ovlivňují voliče různými způsoby: skrze působení rozdílných lokálních geografických a so...
Publikace
Authors: Kunštát, Daniel
Eighteen scholars analysed elections into the Chamber of Deputies from different points of view. The first part of the publication is dedicated to the events that preceded the elections (primary elections within the parties, election campaign, and programmes of the parties). In t...
Publikace
Authors: Novák, Miroslav, Klára Vlachová
Work focuses on the testing and relevance of three cross-cutting cleavages among voters on the national and the local level. The tested lines include economic populism - market liberalism, libertarianism - authoritarianism, and religion and morality - secularity and tolerance. Th...

Pages